Wzmacnianie podtorza kolejowego metodą stabilizacji ubocznymi produktami spalania - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Wzmacnianie podtorza kolejowego metodą stabilizacji ubocznymi produktami spalania

Abstract

Uboczne produkty spalania powstają na skutek spalania w piecach bezresztowych różnych rodzajów węgla. Popioły odprowadzane spod elektrofiltrów w postaci suchego pyłu posiadają właściwości wiążące i mogą być stosowane jako samodzielne spoiwo lub jako dodatek do innych spoiw. Każdorazowo przed przystąpieniem do stabilizacji gruntu spoiwem hydraulicznym należy sporządzić receptę laboratoryjną. Najważniejszym parametrem dla wykonanego podtorza jest jego nośność określana za pomocą metody statycznych obciążeń płytowych, popularnie VSS. W metodzie tej wyznacza się pierwotny oraz wtórny moduł odkształcenia podtorza.

Cite as

Full text

download paper
downloaded 18 times
Publication version
Accepted or Published Version
License
Creative Commons: CC-BY-SA open in new tab

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Przegląd Komunikacyjny pages 44 - 48,
ISSN: 0033-2232
Language:
Polish
Publication year:
2010
Bibliographic description:
Cyske W.: Wzmacnianie podtorza kolejowego metodą stabilizacji ubocznymi produktami spalania// Przegląd Komunikacyjny. -., nr. nr 7-8 (2010), s.44-48
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 46 times

Recommended for you

Meta Tags