Wzmacnianie podtorza kolejowego metodą stabilizacji ubocznymi produktami spalania - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wzmacnianie podtorza kolejowego metodą stabilizacji ubocznymi produktami spalania

Abstrakt

Uboczne produkty spalania powstają na skutek spalania w piecach bezresztowych różnych rodzajów węgla. Popioły odprowadzane spod elektrofiltrów w postaci suchego pyłu posiadają właściwości wiążące i mogą być stosowane jako samodzielne spoiwo lub jako dodatek do innych spoiw. Każdorazowo przed przystąpieniem do stabilizacji gruntu spoiwem hydraulicznym należy sporządzić receptę laboratoryjną. Najważniejszym parametrem dla wykonanego podtorza jest jego nośność określana za pomocą metody statycznych obciążeń płytowych, popularnie VSS. W metodzie tej wyznacza się pierwotny oraz wtórny moduł odkształcenia podtorza.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Komunikacyjny strony 44 - 48,
ISSN: 0033-2232
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Cyske W.: Wzmacnianie podtorza kolejowego metodą stabilizacji ubocznymi produktami spalania// Przegląd Komunikacyjny. -., nr. nr 7-8 (2010), s.44-48
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 46 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi