Wzmacnianie podtorza kolejowego metodą stabilizacji ubocznymi produktami spalania - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wzmacnianie podtorza kolejowego metodą stabilizacji ubocznymi produktami spalania

Abstrakt

Uboczne produkty spalania powstają na skutek spalania w piecach bezresztowych różnych rodzajów węgla. Popioły odprowadzane spod elektrofiltrów w postaci suchego pyłu posiadają właściwości wiążące i mogą być stosowane jako samodzielne spoiwo lub jako dodatek do innych spoiw. Każdorazowo przed przystąpieniem do stabilizacji gruntu spoiwem hydraulicznym należy sporządzić receptę laboratoryjną. Najważniejszym parametrem dla wykonanego podtorza jest jego nośność określana za pomocą metody statycznych obciążeń płytowych, popularnie VSS. W metodzie tej wyznacza się pierwotny oraz wtórny moduł odkształcenia podtorza.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna : Problemy modernizacji i budowy podtorza kolejowego : materiały konferencyjne, Wrocław - Szklarska Poręba, 14-15 października 2010 strony 57 - 67
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Cyske W.: Wzmacnianie podtorza kolejowego metodą stabilizacji ubocznymi produktami spalania// V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna : Problemy modernizacji i budowy podtorza kolejowego : materiały konferencyjne, Wrocław - Szklarska Poręba, 14-15 października 2010/ Wrocław: ESD-Drukarnia, 2010, s.57-67
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 40 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi