Bożena Zabiegała - Dydaktyka - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kursy online

 • Chemia Środowiska_1

  Poznanie i zrozumienie procesów zachodzące w trzech systemach środowiskowych (atmosferze, hydrosferze i geosferze). Wyjaśnienie i analiza procesów zachodzących pomiędzy poszczególnymi elementami środowiska. Ocena wpływu działalności człowieka na środowisko oraz zdefiniowanie zagrożeń związanych z zakłóceniami równowagi środowiskowej. Wyjaśnienie zmian zachodzących w środowisku i zjawisk powstających na skutek rozwoju cywilizacji...

Prowadzone zajęcia

Pełnienie funkcji promotora w przewodach doktorskich

 • Wojciech Wojnowski

  Nauki chemiczne (Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych)

  Tytuł dr inż. nadany 2019-12-11 przez Wydział Chemiczny

 • Mariusz Marć

  Chemia (Dziedzina nauk chemicznych)

  Tytuł dr inż. nadany 2015-02-12 przez Wydział Chemiczny

 • Sylwia Król

  Chemia (Dziedzina nauk chemicznych)

  Tytuł dr inż. nadany 2013-12-09 przez Wydział Chemiczny

Lista recenzowanych prac

 • Procesy degradacji wybranych grup herbicydów w aspekcie środowiskowym

  Praca habilitacyjna

  dr inż. Hanna Barchańska - Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny - 2019

 • Zastosowanie adsorbentów węglowych w kierunku zmniejszenia toksyczności i immobilizacji biodostępnej frakcji wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w glebach podlegających silnej presji antropogenicznej

  Praca doktorska

  Mgr Michał Kołtowski - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej - 2017

 • Chemicznie szkodliwe substancje zaadsorbowane na cząstkach zawieszonego pyłu wtórnego

  Praca habilitacyjna

  dr Małgorzata Szewczyńska - Uniwersytet Gdański/Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy - 2017

 • Zastosowanie analityki chemicznej w badaniach biologicznych i środowiskowych

  Praca habilitacyjna

  dr inż Anetta Zioła-Frankowska - Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu - 2017

 • Dyspersyjna mikroekstrakcja ciecz-ciecz i jej zastosowanie w oznaczaniu zanieczyszczeń środowiska i badaniach biodegradacji

  Praca habilitacyjna

  dr inż. Agnieszka Zgoła Grześkowiak - Politechnika Poznańska - 2015

 • Oznaczanie związków endokrynologicznie czynnych w próbkach środowiskowych

  Praca doktorska

  mgr Małgorzata Mościpan - Uniwersytet Opolski - 2013

 • Charakterystyka i zastosowanie układów ekstrakcyjnych stosowanych w ekstrakcji do fazy stałej

  Praca habilitacyjna

  dr inż. Katarzyna Bielicka - Daszkiewicz - Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Politechnika Poznańska - 2013

Lista opiniowanych osób

 • Opinia dotycząca procedury nadania tytułu naukowego

  dr. hab. Paweł Zarzycki - 2019

 • Opinia dotycząca dorobku naukowo-dydaktycznego

  - 2019

 • Opinia dotycząca procedury nadania tytułu naukowego

  dr hab. inż. Patrycja Ciosek-Skibińska - 2019

 • Opinia dotycząca dorobku naukowo-dydaktycznego

  dr Francis Pena-Pereira - 2018

 • Opinia dotycząca dorobku naukowo-dydaktycznego

  dr Sabina Dołęgowska - 2018

 • Opinia dotycząca dorobku naukowo-dydaktycznego

  dr inż. Jerzy Puton - 2016

 • Opinia dotycząca dorobku naukowo-dydaktycznego

  dr Wojciech Prus - 2016

 • Opinia dotycząca dorobku naukowo-dydaktycznego

  dr hab. Ewa Poboży - 2015

 • Opinia dotycząca dorobku naukowo-dydaktycznego

  Dr Przemysław Borys - 2014

 • Opinia dotycząca dorobku naukowo-dydaktycznego

  dr Magdalena Ligor - 2013

 • Opinia dotycząca dorobku naukowo-dydaktycznego

  dr Ewa Gorodkiewicz - 2013

wyświetlono 922 razy