Chemia Organiczna part 1 - Kurs online - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Chemia Organiczna part 1

Wykład ma na celu zapoznanie studentów z budową, otrzymywaniem i reaktywnością związków organicznych, w tym: alkanów, cykloalkanów, alkenów, alkinów, dienów, związków aromatycznych, alkoholi i eterów.

Prezentuje mechanizmy reakcji substytucji wolnorodnikowej, addycji elektrofilowej, substytucji nukleofilowej i eliminacji oraz substytucji elektrofilowej.

Nauczyciel

Informacje szczegółowe

WWW:
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=3653 otwiera się w nowej karcie
Data rozpoczęcia:
16-03-2020
Rodzaj dostępu:
samodzielne zapisywanie
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy