Efektywność techniczna i ekonomiczna Odnawialnych Źródeł Energii - Kurs online - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Efektywność techniczna i ekonomiczna Odnawialnych Źródeł Energii

Kurs ma przedstawić możliwość wykorzystania lekcji interaktywnych platformy Moodle do kształcenia na odległość. Niniejszy kurs zawiera dwie lekcje. Lekcje interaktywne opierają się na idei prezentacji fragmentów tematu i przeplatania ich pytaniami weryfikującymi przyswojenie zaprezentowanej wiedzy.

Nauczyciel

Informacje szczegółowe

WWW:
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=35 otwiera się w nowej karcie
Data rozpoczęcia:
15-09-2013
Rodzaj dostępu:
wymaga klucza dostępu
samodzielne zapisywanie
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 49 razy