Eksploatacja siłowni i urządzeń okrętowych laboratorium Patrycja Puzdrowska - Kurs online - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Eksploatacja siłowni i urządzeń okrętowych laboratorium Patrycja Puzdrowska

Pomiar własności fizycznych czynników roboczych (gęstość, lepkość, temperatura zapłonu). Pomiar właściwości smarnych olejów smarowych. Przygotowanie do ruchu, rozruch, nadzorowanie podczas pracy, zatrzymanie tłokowego silnika spalinowego, turbozespołu gazowego, kotła opalanego, wirówek paliwa, sprężarki tłokowej.

Nauczyciel

Informacje szczegółowe

WWW:
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=5423 otwiera się w nowej karcie
Data rozpoczęcia:
08-05-2020
Rodzaj dostępu:
ręczne zapisywanie przez prowadzącego
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 2 razy