Geometria wykreślna I, 2019/20 - Kurs online - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Geometria wykreślna I, 2019/20

Kurs „Geometria wykreślna I” łączy w sobie elementy kształcenia tradycyjnego z e-nauczaniem. Przeznaczony jest dla studentów kierunku Architektura, sem. 1, studia inżynierskie I stopnia. Tematyka dotyczy graficznej prezentacji obiektów 3D na płaszczyźnie, ich restytucji na podstawie rzutów oraz rozwiązywania prostych problemów przestrzennych. Treść nauczania obejmuje założenia metody rzutów prostokątnych na dwie rzutnie (metoda Monge'a) oraz aksonometrii.

Nauczyciele

Informacje szczegółowe

WWW:
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=2408 otwiera się w nowej karcie
Data rozpoczęcia:
29-09-2019
Rodzaj dostępu:
wymaga klucza dostępu
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 4 razy