KORPORACJE TRANSNARODOWE - Kurs online - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

KORPORACJE TRANSNARODOWE

1. Globalizacja w XXI wieku  - implikacje dla biznesu międzynarodowego (BM). 

2. Wpływ globalizacji i integracji ekonomicznej na funkcjonowanie KTN.

3. Historia KTN. Powstanie i rozwój.

4. Współczesne KTN i ich funkcjonowanie w globalnej gospodarce.

5. Klasyfikacja KTN działających na świecie.

6. Charakterystyka, cechy, struktura KTN.

7. Kolokwium 1.

8. Modele rozwoju i funkcjonowania KTN.

9. Elementy biznesu międzynarodowego.

10. Formy/metody wejścia KTN na rynki międzynarodowe.

11. Zmiany w warunkach funkcjonowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) (przewaga lokalizacyjna, włsnościowa , internalizacyjna).

12. Zadania i role filii zagranicznych KTN.

13. Wpływ ekspansji KTN na gospodarki.

14. Krytyka ekspansji KTN i odpowiedź korporacji.

15. Kolokwium2.

Literatura podstawowa:

 1. Zorska, A., Korporacje transnarodowe. Przemiany, oddziaływania, wyzwania. PWE, Warszawa 2007.

2. Pakulska, T., Poniatowska-Jaksch, M., Platformizacja korporacji transnarodowych, Wydawnictwo SGH, Warszawa, 2021.

3. Wąsowska Aleksandra, Obłój Krzysztof, Ciszewska-Mlinaric Mariola, Strategia korporacji, Wolters Kluwer, 2015.

Literatura uzupełniająca:

1. Budnikowski, A., Ekonomia międzynarodowa, PWE, 2021.

Nauczyciele

Informacje szczegółowe

WWW:
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=32667 otwiera się w nowej karcie
Data rozpoczęcia:
02-10-2023
Rodzaj dostępu:
ręczne zapisywanie przez prowadzącego
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy