Mechanika analityczna, lato 2021/22, PG_00050046 - Kurs online - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Mechanika analityczna, lato 2021/22, PG_00050046

Opis położenia, prędkości i przyspieszenia punktu oraz bryły i układu brył w ruchu dowolnym. Drgania
własne i wymuszone układów o 1 i o wielu stopniach swobody. Więzy i ich reakcje, równania więzów.
Współrzędne uogólnione. Przemieszczenia przygotowane. Zasada prac przygotowanych. Siły uogólnione.
Ogólne równanie dynamiki analitycznej. Zasady mechaniki analitycznej do opisu dynamiki układu punktów i
brył w układach z więzami. Równanie Lagrangea pierwszego i drugiego rodzaju i ich zastosowanie do opisu
dynamiki układów punktów materialnych i układu brył sztywnych.

Nauczyciel

Informacje szczegółowe

WWW:
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=24093 otwiera się w nowej karcie
Data rozpoczęcia:
24-04-2022
Rodzaj dostępu:
ręczne zapisywanie przez prowadzącego
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 5 razy