Systemy Informacji Przestrzennej dla kierunku Gospodarka Przestrzenna część 2 - Kurs online - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Systemy Informacji Przestrzennej dla kierunku Gospodarka Przestrzenna część 2

Wydział Architektury, studia inżynierskie, kierunek Gospodarka Przestrzenna

Nauczyciele

Informacje szczegółowe

WWW:
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=1565 otwiera się w nowej karcie
Data rozpoczęcia:
28-09-2018
Rodzaj dostępu:
wymaga klucza dostępu
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy