Sztuka autoprezentacji dla dydaktyków i prelegentów (szkolenie zewnętrzne) - Kurs online - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Sztuka autoprezentacji dla dydaktyków i prelegentów (szkolenie zewnętrzne)

CEL


Szkolenie jest ukierunkowane na poznanie i opanowanie technik autoprezentacji prowadzących do budowy autorytetu nauczyciela akademickiego i wartościowych relacji ze współpracownikami.


OPIS


Szkolenie obejmie następujące zagadnienia: kontrakt psychologiczny nauczyciel - student analiza transakcyjna; komunikacja interpersonalna; motywowanie przez komunikowanie interpersonalne; asertywność i poczucie własnej wartości wykładowcy; wizualizacja postawy i wystąpienia publiczne wykładowcy; prowadzenie motywujących spotkań ze studentami; panowanie nad stresem i zachowania w sytuacjach trudnych; budowa opartych na zaufaniu relacji ze studentami; nawiązywanie kontaktów.

Informacje szczegółowe

WWW:
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=1465 otwiera się w nowej karcie
Data rozpoczęcia:
09-09-2018
Rodzaj dostępu:
ręczne zapisywanie przez prowadzącego
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 3 razy