Wykorzystanie Otwartych Zasobów Edukacyjnych (OZE) w tworzeniu prezentacji multimedialnych potrzebnych podczas wystąpień publicznych (wykłady, referaty, szkolenia, prezentacje konferencyjne, postery konferencyjne). - Kurs online - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wykorzystanie Otwartych Zasobów Edukacyjnych (OZE) w tworzeniu prezentacji multimedialnych potrzebnych podczas wystąpień publicznych (wykłady, referaty, szkolenia, prezentacje konferencyjne, postery konferencyjne).

CEL
Szkolenie ma na celu rozwijanie warsztatu naukowo-badawczego poprzez umiejętność wykorzystania
Otwartych Zasobów Edukacyjnych w procesie tworzenia prezentacji multimedialnych oraz innych
materiałów szkoleniowych wykorzystywanych np. w procesie dydaktycznym.


OPIS
Szkolenie pozwoli na zapoznanie się z tematyką Otwartych Zasobów Edukacyjnych (Open Educational Resources) i ich zastosowaniem w pracy dydaktycznej. Program szkolenia obejmie: definicję Otwartych Zasobów Edukacyjnych; dozwolony użytek publiczny i prawo cytatu; prawa autorskie do tworzonych materiałów; licencje Creative Commons; wyszukiwanie Otwartych Zasobów Edukacyjnych; wykorzystanie grafik i zdjęć; narzędzia do tworzenia prezentacji.

Nauczyciel

Informacje szczegółowe

WWW:
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=1475 otwiera się w nowej karcie
Data rozpoczęcia:
16-01-2019
Rodzaj dostępu:
ręczne zapisywanie przez prowadzącego
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 25 razy