Czy oprawa kursu jest ważniejsza od treści? Pomysł i żart - Wydarzenia - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Czy oprawa kursu jest ważniejsza od treści? Pomysł i żart

Czy oprawa kursu jest ważniejsza od treści? Pomysł i żart

W dobie postępu technologicznego studenci znacznie łatwiej przyswajają wiedzę, jeżeli jest ona przekazywana za pomocą niestandardowych form. Gamifikacja kursów stanowi jeden ze sposobów na ich uatrakcyjnienie, nierzadko poprzez odwrócenie uwagi studenta od treści samej w sobie i skupienie jej na formie. Chęć zdobycia jak najlepszego wyniku w "dydaktycznej grze" sprawia, że proces uczenia następuje poza świadomością studenta. Odpowiednio przygotowane materiały dodatkowe mogą być również elementem humorystycznym, który pozytywnie wpływa na atmosferę współpracy nauczyciel–student, szczególnie w sytuacji weryfikacji zdobytej wiedzy (kolokwia, egzaminy). 

Prowadzący: mgr inż. Erwin Wojtczak (Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska)

Spotkanie online.

Informacje szczegółowe

Data rozpoczęcia:
20-05-2022 13:15
Data zakończenia:
20-05-2022 15:00
Kategoria:
Edukacja
Strona domowa:
https://cne.pg.edu.pl/aktualnosci/2022-05/czy-oprawa-kursu-jest-wazniejsza-od-tresci-pomysl-i-zart-sposobem-na-powazne otwiera się w nowej karcie
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 3 razy