Informator dotykowy na ciągach pieszo-rowerowych - Wynalazek - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Informator dotykowy na ciągach pieszo-rowerowych

Wzór użytkowy

Opis

Przedmiotem wynalazku jest informator dotykowy do pozyskiwania informacji przez osoby z problemami ze wzrokiem na ciągach pieszo-rowerowych. Zastosowanie ma doprowadzić do zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników poprzez ułatwienie rozpoznania kierunku przebiegu ciągów. 

Zastosowania rynkowe i odbiorcy

Architektura drogowa: ułatwienie rozpoznania kierunku przebiegu ciągów pieszo-rowerowych.

Aspekty innowacyjne i główne zalety

Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników ciągów pieszo-rowerowych.

Informacje szczegółowe

Twórcy
Własność
Politechnika Gdańska
Jednostka nadzorująca

Ochrona prawna Ru.66615

Status
Chroniony
Instytucja udzielająca praw wyłącznych
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
Numer zgłoszenia
W.119580 14-12-2010
Numer prawa wyłącznego
Ru.66615
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 1327 razy