Sposób i stanowisko do wyznaczania cech geometrycznych ściernic elektrokorundowych wzmocnionych o spoiwie żywicznym zwłaszcza do przecinania - Wynalazek - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Sposób i stanowisko do wyznaczania cech geometrycznych ściernic elektrokorundowych wzmocnionych o spoiwie żywicznym zwłaszcza do przecinania

Wynalazek

Informacje szczegółowe

Twórcy
Jednostka nadzorująca

Ochrona prawna 218865

Status
Wygaśnięcie
Instytucja udzielająca praw wyłącznych
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
Numer zgłoszenia
P.396296 12-09-2011
Numer prawa wyłącznego
218865
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 2 razy