Sposób i stanowisko do wyznaczania cech geometrycznych ściernic elektrokorundowych wzmocnionych o spoiwie żywicznym zwłaszcza do przecinania - Wynalazek - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Sposób i stanowisko do wyznaczania cech geometrycznych ściernic elektrokorundowych wzmocnionych o spoiwie żywicznym zwłaszcza do przecinania

Wynalazek

Informacje szczegółowe

Twórcy
Własność
Politechnika Gdańska
Jednostka nadzorująca

Ochrona prawna 218865

Status
Wygaśnięcie
Instytucja udzielająca praw wyłącznych
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
Numer zgłoszenia
P.396296 12-09-2011
Numer prawa wyłącznego
218865
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 30 razy