Sposób kalibracji reflektometrów mikrofalowych - Wynalazek - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Sposób kalibracji reflektometrów mikrofalowych

Wynalazek

Informacje szczegółowe

Jednostka nadzorująca

Ochrona prawna patent

Status
Wygaśnięcie
Instytucja udzielająca praw wyłącznych
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
Numer zgłoszenia
P357796 16-12-2002
Numer prawa wyłącznego
patent
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy