Sposób oceny biodegradacji implantów metalicznych, sposób otrzymywania roztworu bakteryjnego do oceny biodegradacji implantów metalicznych oraz kompozycja bakteryjna do oceny biodegradacji implantów metalicznych - Wynalazek - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Sposób oceny biodegradacji implantów metalicznych, sposób otrzymywania roztworu bakteryjnego do oceny biodegradacji implantów metalicznych oraz kompozycja bakteryjna do oceny biodegradacji implantów metalicznych

Wynalazek

Opis

Najczęściej stosowanym materiałem do produkcji implantów jest tytan. Każdy implant przed dopuszczeniem do produkcji przechodzi szereg prób laboratoryjnych określających jego zdolność do przenoszenia obciążeń przez określony, możliwie długi czas. Próby przeprowadzane są na maszynach symulujących ruchy, jakie implant ma wykonywać w organizmie z użyciem siły kilkakrotnie przekraczającej wartości występujące  w warunkach rzeczywistych. W urządzeniach tego typu nie uwzględnia się jednak wpływu specyficznego środowiska pracy implantu na jego wytrzymałość. Jest to istotne, ponieważ warunki panujące w organizmie, porównywalne do słonego środowiska morskiego, prowadzą do korozji wszczepu.  Przedmiotem wynalazku jest sposób oceny biodegradacji implantów tytanowych lub powstałych ze stopów tytanu wraz z kompozycją bakteryjną oraz sposobem otrzymywania roztworu, który dzięki zastosowaniu podczas badań przedprodukcyjnych ma pozwolić na zwiększenie jakości implantu i komfortu użytkowego pacjenta.

Zastosowania rynkowe i odbiorcy

  • Ocena podatności na biodegradację implantów kostnych ortopedycznych i stomatologicznych;
  • Badania rozwojowe implantów in vitro.
  • Odbiorcy: Producenci ortopedycznych i stomatologiczncyh implantów metalowych z tytanu lub stopów tytanu:

Aspekty innowacyjne i główne zalety

  • Maksymalnie reprezentatywne dla ludzkiego organizmu odtworzenie warunków, w jakich przechodzą procesy biodegradacji implantów;
  • Wykorzystanie synergicznego wpływu różnych szczepów bakterii;
  • Możliwość zastosowania w badaniach  in vitro, jeszcze przed wszczepieniem implantu do organizmu;
  • Zmniejszenie niepożądanych reakcji na styku implant-tkanka.

Informacje szczegółowe

Twórcy
Własność
Politechnika Gdańska
Jednostka nadzorująca

Ochrona prawna 227714

Status
Chroniony
Instytucja udzielająca praw wyłącznych
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
Numer zgłoszenia
P.409082 04-08-2014
Numer prawa wyłącznego
227714
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 66 razy