Sposób utrzymywania przydatności olejów fuzlowych do wspomagania procesu denitryfikacji ścieków w oczyszczalniach komunalnych w warunkach utrzymywania się stabilnych niskich temperatur otoczenia - Wynalazek - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Sposób utrzymywania przydatności olejów fuzlowych do wspomagania procesu denitryfikacji ścieków w oczyszczalniach komunalnych w warunkach utrzymywania się stabilnych niskich temperatur otoczenia

Wynalazek

Opis

Denitryfikacja jest procesem, w czasie którego redukowane są nieorganiczne formy azotu, takie jak azotany. Odgrywa znaczącą rolę w obiegu azotu w przyrodzie, w tym min. zapobiega eutrofizacji jezior. W celu podniesienia efektywności denitryfikacji i uzyskania niskiego stężenia azotanów określonego prawem (redukcja o 75%), konieczne jest dodawanie zewnętrznego źródła węgla (etanolu, metanolu, kwasu octowego, octanów), które generują duży koszt procesu i niekorzystnie wpływają na środowisko. Znane są metody zastosowania odpadów końcowej destylacji frakcyjnej, pochodzące z gorzelni. Niedogodnością tego rozwiązania jest krzepliwość substancji w temperaturze poniżej 25 st. C. Środek według wynalazku ma pozwalać na przeprowadzanie procesu w niskich temperaturach eliminując problem zamarzania cieczy. 

Zastosowania rynkowe i odbiorcy

  • Obniżenie kosztów funkcjonowania komunalnych oczyszczalni ścieków;
  • Prowadzenie procesu denitryfikacji w niskich temperaturach z wymaganą efektywnością, bez zagrożenia dla trwałości instalacji do dozowania zewnętrznego źródła węgla;
  • Odbiorcy: Komunalne oczyszczalnie ścieków, Oczyszczalnia Ścieków "Wschód" w Gdańsku i Grupowa Oczyszczalnia Ścieków "Dębogórze" w Gdyni.

Aspekty innowacyjne i główne zalety

  • Ograniczenie kosztów denitryfikacji;
  • Przyspieszenie procesu;
  • Rozwiązanie ważnego środowiskowego problemu zagospodarowania ścieków gorzelnianych;
  • Umożliwienie stosowania olejów fuzlowych w temperaturze poniżej 25 st. C.

Informacje szczegółowe

Twórcy
Własność
Politechnika Gdańska
Jednostka nadzorująca

Ochrona prawna 234605

Status
Zgłoszony do ochrony
Instytucja udzielająca praw wyłącznych
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
Numer zgłoszenia
P.403354 28-03-2013
Numer prawa wyłącznego
234605
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 54 razy