Sposób wytwarzania materiałów poliuretanowych z reaktywnych polioli oraz otrzymywanych z odpadów po przerobie drewna lub odpadów drewnopodobnych - Wynalazek - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Sposób wytwarzania materiałów poliuretanowych z reaktywnych polioli oraz otrzymywanych z odpadów po przerobie drewna lub odpadów drewnopodobnych

Wynalazek

Informacje szczegółowe

Twórcy
Własność
Politechnika Gdańska
Jednostka nadzorująca

Ochrona prawna 244632

Status
Chroniony
Instytucja udzielająca praw wyłącznych
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
Numer zgłoszenia
P.433190 10-03-2020
Numer prawa wyłącznego
244632
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

Ochrona prawna

Status
Zgłoszony do ochrony
Instytucja udzielająca praw wyłącznych
WIPO
Numer zgłoszenia
PCT/PL2021/000011 25-02-2021
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

Ochrona prawna

Status
Zgłoszony do ochrony
Instytucja udzielająca praw wyłącznych
EPO
Numer zgłoszenia
EP.21768868 07-09-2022
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

Oferty komercjalizacji

Oferta

Przetwarzanie polioli z biomasy roślinnej i/lub odpadów drewnopodobnych i/lub polioli petrochemicznych, domieszkowanych odpadami drewnianymi i/lub drewnopodobnymi na kompozyt poliuretanowy.

Zastosowanie rynkowe i odbiorcy

Wynalazki o numerach zgłoszeniowych 27/19, 36/20 oraz 38/20 stanowią pakiet rozwiązań, dotyczących technologii wykorzystania biomasy roślinnej oraz odpadów drewnopochodnych do wytwarzania użytecznych produkcyjnie i/lub handlowo surowców oraz materiałów, o których mowa poniżej.

 1.     Poliole

W wyniku reakcji chemicznych opisanych w zgłoszeniu patentowym odpady z biomasy roślinnej (ścinki drewna, słoma, itp.) i/lub odpady drewnopochodne (z płyt MDF, HDF, pilśniowych, wiórowych, OSB, sklejki, itp.) przetwarzane są na poliole. Technologia charakteryzuje się dużą elastycznością - poprzez odpowiedni dobór składników reakcji oraz parametrów procesu tworzony jest poliol o zadanych parametrach.

Uzyskane w ten sposób poliole, jako cenny surowiec, mogą stanowić samodzielny przedmiot obrotu handlowego lub zostać wykorzystane w ramach własnego przedsiębiorstwa do wytwarzania innych użytecznych materiałów, o których poniżej.

2.     Komponenty istniejących systemów klejowych

W kolejnej operacji technologicznej poliole wytworzone w punkcie 1. mogą zostać wykorzystane, jako komponent produkowanych/używanych systemów klejowych, co obniżałoby ich koszt, przy jednoczesnym rozwiązaniu problemu odpadów poprodukcyjnych przedsiębiorstw, których on dotyczy.

3.     Nowe systemy klejowe, żywice i pianki poliuretanowe

Poliole wytworzone w punkcie 1. mogą być również użyte do opracowania nowych, w tym niskoemisyjnych, ekologicznych typów klejów, żywic lub pianki poliuretanowej. Podobnie jak w punkcie 1. produkty te mogą stanowić przedmiot obrotu handlowego lub zostać wykorzystane do samodzielnego wytwarzania płyt kompozytowych, o których poniżej.

4.     Płyty kompozytowe

Technologia oferuje możliwość wykorzystania otrzymanego w pkt. 3. poliuretanu do wytwarzania takich produktów jak:

płyty lite o właściwościach podobnych do płyt MDF i HDF, płyty termoizolacyjne (panele SIP), płyty do izolacji akustycznej.

Aspekty innowacyjne i główne zalety

wyświetlono 96 razy