Sposób wytwarzania prefabrykowanej belki żelbetowo-sprężonej i prefabrykowana belka żelbetowo-sprężona - Wynalazek - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Sposób wytwarzania prefabrykowanej belki żelbetowo-sprężonej i prefabrykowana belka żelbetowo-sprężona

Wynalazek

Informacje szczegółowe

Twórcy
Własność
Politechnika Gdańska
Jednostka nadzorująca

Ochrona prawna

Status
Zgłoszony do ochrony
Instytucja udzielająca praw wyłącznych
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
Numer zgłoszenia
P.420527 14-02-2017
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 49 razy