Stanowisko do badań odporności obiektów budowlanych na obciążenia dynamiczne, zwłaszcza wstrząsy górnicze i trzęsienia ziemi - Wynalazek - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Stanowisko do badań odporności obiektów budowlanych na obciążenia dynamiczne, zwłaszcza wstrząsy górnicze i trzęsienia ziemi

Wynalazek

Opis

Przedmiotem wynalazku jest stanowisko do badań odporności obiektów budowlanych na wstrząsy górnicze i trzęsienia ziemi. Stół sejsmiczny, stół wstrząsowy umożliwia przeprowadzenie badań na obiektach budowlanych poddanych działaniu nawet największych trzęsień ziemi. Stanowisko wyposażone jest w zintegrowany układ sterowania, który umożliwia odwzorowanie obciążeń dynamicznych, w tym wstrząsów górniczych. Dokładność badań przy użyciu wynalazku zapewnia zminimalizowanie prawdopodobieństwa wystąpienia awarii rzeczywistych konstrukcji budowlanych pojawiających się na skutek wstrząsów. Służy także do weryfikacji odporności sejsmicznej mały obiektów budowlanych w szczególności elementów infrastruktury energetycznej.

Zastosowania rynkowe i odbiorcy

  • Do analizy modalnej konstrukcji budynków, czyli analizy wytrzymałości, odporności konstrukcji na drgania;
  • Obszary górnicze zarówno zabudowa mieszkalna jak i obiekty własne zakładów górniczych;
  • Jednostki wojskowe;
  • Branża nuklearna;
  • Inwestycje na terenach szkód górniczych.

Aspekty innowacyjne i główne zalety

Innowacja stołu przejawia się w jego budowie. Platforma nośna wykonana jest w kształcie rusztu co daje możliwość swobodnego mocowania do niej badanych małych obiektów budowlanych i modeli dużych konstrukcji budowlanych. 

Informacje szczegółowe

Twórcy
Własność
Politechnika Gdańska
Jednostka nadzorująca

Ochrona prawna 223677

Status
Chroniony
Instytucja udzielająca praw wyłącznych
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
Numer zgłoszenia
P.402182 21-12-2012
Numer prawa wyłącznego
223677
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 104 razy