Układ do monitorowania ćwiczeń rehabilitacyjnych wykonywanych przez pacjentów z wykorzystaniem aparatu do rehabilitacji schorzeń kręgosłupa - Wynalazek - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Układ do monitorowania ćwiczeń rehabilitacyjnych wykonywanych przez pacjentów z wykorzystaniem aparatu do rehabilitacji schorzeń kręgosłupa

Wynalazek

Opis

Jedną z najczęściej występujących wad postawy ciała jest skolioza, która dotyczy 2 % populacji, dlatego tez nieustannie podejmowane są działania dążące do poznania etiologii tego schorzenia oraz rozwoju metod bezinwazyjnego leczenia bądź rehabilitacji. Przedmiotem wynalazku jest sposób i układ do monitorowania ćwiczeń rehabilitacyjnych wykonywanych przez pacjentów  z wykorzystaniem aparatu do rehabilitacji schorzeń kręgosłupa oraz układ do realizacji tego sposobu. 

Zastosowania rynkowe i odbiorcy

  • Rehabilitacja osób z chorobami kręgosłupa;
  • Odbiorcy: producenci urządzeń rehabilitacyjnych.

Aspekty innowacyjne i główne zalety

Innowacyjność  wyraża się w możliwości monitorowania i pomiaru przebiegu ćwiczeń rehabilitacyjnych.

Informacje szczegółowe

Twórcy
Własność
Politechnika Gdańska
Jednostka nadzorująca

Ochrona prawna 221322

Status
Chroniony
Instytucja udzielająca praw wyłącznych
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
Numer zgłoszenia
P.394579 15-04-2011
Numer prawa wyłącznego
221322
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 42 razy