Urządzenie do odzysku materiałów krzemowych z ogniw woltaicznych - Wynalazek - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Urządzenie do odzysku materiałów krzemowych z ogniw woltaicznych

Wynalazek

Opis

85-90% ogniw dostępnych na rynku zbudowana jest z krzemu. Obecnie zużyte oraz uszkodzone instalacje trafiają na składowiska komunalne, odzysk stanowi jedynie ok. 5% produkcji.

Badania wykonane przez Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej pokazały, iż recykling paneli wymaga dwóch podstawowych procesów. Pierwszym z nich jest separacja ogniw, która może nastąpić w efekcie obróbki chemicznej lub termicznej. Drugim procesem jest oczyszczanie powierzchni modułów fotowoltaicznych wiążące się z usunięciem warstwy antyrefleksyjnej, metalizacji oraz złącza n-p, by móc uzyskać podłoże krzemowe, które nadawałoby się do powtórnego zastosowania. Dużym problemem są zużyte ogniwa fotowoltaiczne starszego typu, zawierające stosunkowo grubą warstwę krzemu.

W celu jego utylizacji opracowano urządzenie do kontrolowanego i automatycznego odzysku materiałów krzemowych, będące przedmiotem wynalazku. 

Zastosowania rynkowe i odbiorcy

  • Oczyszczone ogniwa krzemowe trafiają do ponownego wykorzystania w produkcji ogniw fotowoltaicznych.
  • Teoretycznie wszyscy producenci urządzeń fotowoltaicznych są zobowiązani do ich odbioru po okresie pracy. 

Aspekty innowacyjne i główne zalety

  • Możliwość prowadzenia automatycznego i kontrolowanego procesu odzysku ogniw krzemowych, zarówno dla kilkunastu jaki i kilkuset jednocześnie.
  • Wynalazek pozwala na oczyszczenie ogniw z metalizacją zarówno Al, Ag jak i kombinacji tych pierwiastków.
  • Temperatura dostosowana jest odpowiednio zarówno dla środowiska kwasowego jak i zasadowego. 

Informacje szczegółowe

Twórcy
Własność
Politechnika Gdańska
Jednostka nadzorująca

Ochrona prawna 215770

Status
Chroniony
Instytucja udzielająca praw wyłącznych
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
Numer zgłoszenia
P.389528 10-11-2009
Numer prawa wyłącznego
215770
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 58 razy