Zawadzone przestrzennie amfoteryczne N-aminoacylowe pochodne amfoterycyny B, sposób ich otrzymywania i zastosowanie do zwalczania drobnoustrojów grzybowych - Wynalazek - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zawadzone przestrzennie amfoteryczne N-aminoacylowe pochodne amfoterycyny B, sposób ich otrzymywania i zastosowanie do zwalczania drobnoustrojów grzybowych

Wynalazek

Informacje szczegółowe

Jednostka nadzorująca

Ochrona prawna 210774

Status
Wygaśnięcie
Instytucja udzielająca praw wyłącznych
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
Numer zgłoszenia
P379979 19-06-2006
Numer prawa wyłącznego
210774
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 30 razy