Superkomputer Tryton - Laboratorium - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Superkomputer Tryton

Tematyka badawcza / profil działalności laboratorium

  • (obowiązuje od dnia 30-12-2014) Obliczenia dużej skali, Wirtualna infrastruktura w chmurze (IaaS), Analiza danych (big data)

Rodzaj badań

  • Obliczenia dużej skali, Wirtualna infrastruktura w chmurze (IaaS), Analiza danych (big data)
    Projekty realizowane przy użyciu klastra obliczeniowego znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach nauki i techniki, m.in: generowanie realistycznej struktury polikryształów, symulacja funkcjonalnych kompleksów białkowych, projektowanie skutecznych leków i szczepionek, konstruowanie bio czujników, bądź modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń lub roztopów śniegu. Wśród problemów technicznych wyróżnić można analizy wytrzymałościowe elementów konstrukcyjnych, ocenę trwałości zmęczeniowej konstrukcji okrętu, badania tomografii ultradźwiękowej w obiektach zabytkowych, analizę bezpieczeństwa w podziemnych górniczych drogach transportowych, a także propagacje sygnałów w systemach telekomunikacyjnych 5 Generacji.

Wdrożone systemy jakości

  • NC-3062 - ISO 9001:2015
    Usługi informatyczne w zakresie: - obliczeń z wykorzystaniem komputerów dużej mocy oraz specjalistycznego oprogramowania - programowania i wytwarzania aplikacji - nadzorowania sieci i systemów informatycznych - przygotowania i prowadzenia projektów
    (obowiązuje od 20-12-2018 do 27-01-2022)

Informacje szczegółowe

Kontakt:
mgr inż. Rafał Tylman
Strona domowa:
https://task.gda.pl/zasoby/superkomputer/ otwiera się w nowej karcie
Opiekun:
prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk, dr inż. Jerzy Proficz
Jednostki powiązane:
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy