Katalog Laboratoriów

 1. Laboratorium Analiz Pracy Systemów Elektroenergetycznych

  Modelowanie i analiza stanów pracy systemu elektroenergetycznego, w oparciu o specjalistyczne oprogramowanie
 2. Laboratorium Automatyki Napędu Elektrycznego

  Programowalne układy napędowe zasilane przekształtnikowo ze sterowaniem mikroprocesorowym
 3. Laboratorium Badań Terenowych

  diagnostyka obiektów mostowych i inżynierskich: badania in situ, próbne obciążenia, monitoring i identyfikacja konstrukcji, zaawansowane analizy teoretyczne i obliczeniowe
 4. Laboratorium Badawcze 2-3

  Obliczenia komputerowe wymagające dużych mocy obliczeniowych z wykorzystaniem oprogramowania typu: Matlab, Tomlab, Gams, Apros.
 5. Laboratorium Diagnostyki Silników i Sprężarek Tłokowych

  Identyfikacja stanu technicznego głównych układów funkcjonalnych silników spalinowych i sprężarek w oparciu o wyniki badań diagnostycznych.
 6. Laboratorium Fizyki i Elektrodynamiki

  Podstawowe zjawiska fizyczne i informatyczne systemy rozproszone
 7. Laboratorium Fizyki Zderzeń Elektronowych

  Badania oddziaływań nisko- i średnio-energetycznych elektronów z atomami i drobinami wieloatomowymi w różnych stanach skupienia
 8. Laboratorium Innowacyjnych Zastosowań Informatyki

  Badania nad użytecznością i jakością oprogramowania w różnych zastosowaniach, w szczególności rozpoznawanie emocji użytkowników komputerów oraz badanie użyteczności oprogramowania i doświadczenia użytkownika aplikacji.
 9. Laboratorium Inteligentnej Energetyki LAB-6

  Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń elektrycznych i elektronicznych, jakość energii, efektywność energetyczne, bezpieczeństwo użytkowania urządzeń, badania instalacji elektrycznych niskiego napięcia.
 10. Laboratorium Inżynierii Materiałowej, Fizyki Budowli i Technologii Betonu

  1. Wykonywanie orzeczeń, opinii oraz ekspertyz technicznych dotyczących materiałów budowlanych oraz konstrukcji inżynierskich. 2. Badania laboratoryjne i in-situ w celu określenia właściwości materiałów wykorzystywanych w budownictwie 3. Prowadzenie naukowych badań doświadczalnych elementów betonowych, żelbetowych i kompozytowych
 11. Laboratorium Konstrukcji Oceanotechnicznych

  Badania mechaniczne, badania zmęczeniowe, badania metalograficzne, badania całych węzłów konstrukcyjnych, pomiary wytężenia rzeczywistych konstrukcji
 12. Laboratorium Maszyn i Systemów Okrętowych

  Badania procesów i zjawisk w czasie realizacji obiegu roboczego w silniku z zapłonem samoczynnym dla potrzeb diagnostyki maszyn tłokowych.
 13. Laboratorium Zarządzania i Integracji Systemów Automatyki Budynków

  Badania związane z zagadnieniami integracji otwartych systemów automatyki budynku oraz niezawodności stosowanych w nich rozwiązań.
 14. Ośrodek Doświadczalny

  Realizacje zadań z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa.
 • Podział alfabetyczny