Katalog Laboratoriów

Filtry

wszystkich: 14
 • Jednostka administracyjna
  • Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i I... (1)
   • Administracja Wydziału Elektr., Telekom.... (0)
   • Biuro Wydziału ETI (0)
   • Dziekanat Wydziału Elektr., Telekom. i I... (0)
   • Katedra Algorytmów i Modelowania Systemó... (0)
   • Katedra Architektury Systemów Komputerow... (0)
   • Katedra Inteligentnych Systemów Interakt... (0)
   • Katedra Inżynierii Biomedycznej (0)
   • Katedra Inżynierii Mikrofalowej i Anteno... (0)
   • Katedra Inżynierii Oprogramowania (1)
   • Katedra Metrologii i Optoelektroniki (0)
   • Katedra Sieci Teleinformacyjnych (0)
   • Katedra Systemów Automatyki (0)
   • Katedra Systemów Decyzyjnych i Robotyki (0)
   • Katedra Systemów Elektroniki Morskiej (0)
   • Katedra Systemów Geoinformatycznych (0)
   • Katedra Systemów i Sieci Radiokomunikacy... (0)
   • Katedra Systemów Mikroelektronicznych (0)
   • Katedra Systemów Multimedialnych (0)
   • Katedra Teleinformatyki (0)
   • Laboratorium Akustyki Fonicznej (0)
   • Laboratorium Badawcze Hydroakustyki (0)
   • Laboratorium Materiałów Funkcjonalnych E... (0)
   • Laboratorium Niezawodności Infastruktur... (0)
   • Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Prz... (0)
   • Sekcja Finansowo-księgowa ETI (0)
   • Sekcja Informatyczna ETI (0)
   • Sekcja logistyczno-inwentarzowa ETI (0)
   • Sekcja Obsługi Technicznej ETI (0)
   • Sekcja Utrzymania Gmachów ETI (0)
   • Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i I... (0)
  • Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki... (1)
   • Administracja Wydziału Fizyki Techn. i M... (0)
   • Dziekanat Wydziału Fizyki Tech. i Mat. S... (0)
   • Katedra Analizy Nieliniowej i Statystyki (0)
   • Katedra Fizyki Atomowej, Molekularnej i... (1)
   • Katedra Fizyki Ciała Stałego (0)
   • Katedra Fizyki Teoretycznej i Informatyk... (0)
   • Katedra Fizyki Zjawisk Elektronowych (0)
   • Katedra Rachunku Prawdopodobieńswa i Bio... (0)
   • Katedra Równań Różniczkowych i Zastosowa... (0)
   • Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki... (0)
  • Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska (2)
   • Administracja Wydziału Inż.Ląd.i Środowi... (0)
   • Dziekanat Wydziału Inż.Ląd.i Środowiska (0)
   • Katedra Budownictwa i Inżynierii Materia... (1)
   • Katedra Geodezji (0)
   • Katedra Geotechniki , Geologii i Budowni... (0)
   • Katedra Hydrotechniki (0)
   • Katedra Inżynierii Drogowej i Transportu (0)
   • Katedra Inżynierii Sanitarnej (0)
   • Katedra Konstrukcji Betonowych (0)
   • Katedra Konstrukcji Metalowych i Zarządz... (0)
   • Katedra Mechaniki Budowli (0)
   • Katedra Technologii Wody i Ścieków (0)
   • Katedra Transportu Szynowego i Mostów (1)
   • Katedra Wytrzymałości Materiałów (0)
   • Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska (0)
  • Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa (3)
   • Administracja Wydziału Oceanotechniki i... (0)
   • Dziekanat Wydziału Oceanotechniki i Okrę... (0)
   • Katedra Automatyki i Energetyki (0)
   • Katedra Hydromechaniki i Hydroakustyki (0)
   • Katedra Mechaniki Konstrukcji (0)
   • Katedra Mechatroniki Morskiej (0)
   • Katedra Projektowania Okrętów i Robotyki... (0)
   • Katedra Siłowni Morskich i Lądowych (2)
   • Katedra Technologii Obiekt.Pływaj.,Syst.... (1)
   • Ośrodek Badań Modelowych i Manewrowania... (0)
   • Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa (0)
   • Zakład Technik Informatycznych (0)
  • Wydział Elektrotechniki i Automatyki (7)

wyczyść

 1. Laboratorium Analiz Pracy Systemów Elektroenergetycznych

  Modelowanie i analiza stanów pracy systemu elektroenergetycznego, w oparciu o specjalistyczne oprogramowanie
 2. Laboratorium Automatyki Napędu Elektrycznego

  Programowalne układy napędowe zasilane przekształtnikowo ze sterowaniem mikroprocesorowym
 3. Laboratorium Badań Terenowych

  diagnostyka obiektów mostowych i inżynierskich: badania in situ, próbne obciążenia, monitoring i identyfikacja konstrukcji, zaawansowane analizy teoretyczne i obliczeniowe
 4. Laboratorium Badawcze 2-3

  Obliczenia komputerowe wymagające dużych mocy obliczeniowych z wykorzystaniem oprogramowania typu: Matlab, Tomlab, Gams, Apros.
 5. Laboratorium Diagnostyki Silników i Sprężarek Tłokowych

  Identyfikacja stanu technicznego głównych układów funkcjonalnych silników spalinowych i sprężarek w oparciu o wyniki badań diagnostycznych.
 6. Laboratorium Fizyki i Elektrodynamiki

  Podstawowe zjawiska fizyczne i informatyczne systemy rozproszone
 7. Laboratorium Fizyki Zderzeń Elektronowych

  Badania oddziaływań nisko- i średnio-energetycznych elektronów z atomami i drobinami wieloatomowymi w różnych stanach skupienia
 8. Laboratorium Innowacyjnych Zastosowań Informatyki

  Badania nad użytecznością i jakością oprogramowania w różnych zastosowaniach, w szczególności rozpoznawanie emocji użytkowników komputerów oraz badanie użyteczności oprogramowania i doświadczenia użytkownika aplikacji.
 9. Laboratorium Inteligentnej Energetyki LAB-6

  Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń elektrycznych i elektronicznych, jakość energii, efektywność energetyczne, bezpieczeństwo użytkowania urządzeń, badania instalacji elektrycznych niskiego napięcia.
 10. Laboratorium Inżynierii Materiałowej, Fizyki Budowli i Technologii Betonu

  1. Wykonywanie orzeczeń, opinii oraz ekspertyz technicznych dotyczących materiałów budowlanych oraz konstrukcji inżynierskich. 2. Badania laboratoryjne i in-situ w celu określenia właściwości materiałów wykorzystywanych w budownictwie 3. Prowadzenie naukowych badań doświadczalnych elementów betonowych, żelbetowych i kompozytowych
 11. Laboratorium Konstrukcji Oceanotechnicznych

  Badania mechaniczne, badania zmęczeniowe, badania metalograficzne, badania całych węzłów konstrukcyjnych, pomiary wytężenia rzeczywistych konstrukcji
 12. Laboratorium Maszyn i Systemów Okrętowych

  Badania procesów i zjawisk w czasie realizacji obiegu roboczego w silniku z zapłonem samoczynnym dla potrzeb diagnostyki maszyn tłokowych.
 13. Laboratorium Zarządzania i Integracji Systemów Automatyki Budynków

  Badania związane z zagadnieniami integracji otwartych systemów automatyki budynku oraz niezawodności stosowanych w nich rozwiązań.
 14. Ośrodek Doświadczalny

  Realizacje zadań z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa.
 • Podział alfabetyczny