Open Chemistry - Czasopismo - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Open Chemistry

ISSN:

eISSN:

2391-5420

Wydawca:

De Gruyter

Dyscypliny:

  • Inżynieria biomedyczna (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
  • Inżynieria materiałowa (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
  • Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
  • Nauki farmaceutyczne (Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu)
  • Rolnictwo i ogrodnictwo (Dziedzina nauk rolniczych)
  • Technologia żywności i żywienia (Dziedzina nauk rolniczych)
  • Nauki chemiczne (Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych)

Punkty Ministerialne: Pomoc

Punkty Ministerialne - aktualny rok
Rok Punkty Lista
Rok 2024 70 Lista ministerialna czasopism punktowanych
Punkty Ministerialne - lata ubiegłe
Rok Punkty Lista
2024 70 Lista ministerialna czasopism punktowanych
2023 70 Lista ministerialna czasopism punktowanych
2022 70 Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022)
2021 70 Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022)
2020 70 Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022)
2019 70 Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022)
2018 14 B
2017 14 B
2016 14 B
2015 14 B

Model czasopisma:

Open Access

Punkty CiteScore:

Punkty CiteScore - aktualny rok
Rok Punkty
Rok 2022 3.6
Punkty CiteScore - lata ubiegłe
Rok Punkty
2022 3.6
2021 2.9
2020 1.7
2019 1.6
2018 2.5
2017 2.1
2016 1
2015 0.2

Impact Factor:

Zaloguj się aby zobaczyć Współczynnik Impact Factor dla tego czasopisma

Polityka wydawnicza:

Licencja: CC BY 4.0
Licencja
Creative Commons: BY 4.0 otwiera się w nowej karcie
Informacja o polityce wydawniczej
https://www.degruyter.com/view/supplement/s23915420_Instruction_for_Authors.pdf otwiera się w nowej karcie
Informacja o warunkach samoarchiwizacji
https://www.degruyter.com/view/supplement/s23915420_Open_Access_License.pdf otwiera się w nowej karcie
Czy czasopismo pozwala na samoarchiwizację
Tak - bez ograniczeń
Submitted Version Pomoc
tak
Accepted Version Pomoc
tak
Published Version Pomoc
tak
Informacje o polityce dot. danych badawczych
https://www.degruyter.com/view/supplement/s23915420_Instruction_for_Authors.pdf otwiera się w nowej karcie
Embargo w miesiącach
brak embargo
Informacje dodatkowe
Indeksowane w DOAJ
Przy udostępnianiu/rozpowszechnianiu należy podać źródło oryginału i DOI.
Decyzję o udostępnieniu danych badawczych podejmuje redaktor naczelny.
Autor zachowuje pełnię praw autorskich.

Filtry

wszystkich: 1

  • Kategoria
  • Rok
  • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Czasopism

Rok 2015

wyświetlono 644 razy