Pomeranian Journal of Life Sciences - Czasopismo - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Pomeranian Journal of Life Sciences

ISSN:

2450-4637

Wydawca:

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Dyscypliny:

  • Inżynieria biomedyczna (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
  • Nauki farmaceutyczne (Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu)
  • Nauki medyczne (Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu)
  • Nauki o zdrowiu (Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu)

Punkty Ministerialne: Pomoc

Punkty Ministerialne - aktualny rok
Rok Punkty Lista
Rok 2021 20 Lista ministerialna 2019
Punkty Ministerialne - lata ubiegłe
Rok Punkty Lista
2021 20 Lista ministerialna 2019
2020 20 Lista ministerialna 2019
2019 20 Lista ministerialna 2019
2018 9 B
2017 9 B
2016 9 B

Model czasopisma:

Open Access

Punkty CiteScore:

Punkty CiteScore - aktualny rok
Rok Punkty
Rok 2017 0.3
Punkty CiteScore - lata ubiegłe
Rok Punkty
2017 0.3
2016 0.2
2015 0.1
2014 0.1
2013 0.2
2012 0.1
2011 0.2

Impact Factor:

brak danych

Polityka wydawnicza:

Licencja: CC BY-NC-ND 3.0
Licencja
Creative Commons: CC-BY-NC-ND 3.0 otwiera się w nowej karcie
Informacja o polityce wydawniczej
http://ojs.pum.edu.pl/pomjlifesci/about/editorialPolicies#openAccessPolicy otwiera się w nowej karcie
Informacja o warunkach samoarchiwizacji
Zawarta w licencji
Czy czasopismo pozwala na samoarchiwizację
Tak - z ograniczeniami
Submitted Version Pomoc
nie
Accepted Version Pomoc
nie
Published Version Pomoc
tak
Miejsca samoarchiwizacji
poza serwisami komercyjnymi
repozytorium publikacji naukowych
repozytorium instytucjonalne
strona pracodawcy (zgodnie z afiliacją)
strona domowa autora
Informacje o polityce dot. danych badawczych
brak danych
Embargo w miesiącach
brak embargo
Informacje dodatkowe
Przy udostępnianiu / rozpowszechnianiu należy podać źródło oryginału i DOI.
Autor zachowuje prawa do opublikowanego materiału.
Warunki samoarchiwizacji / rozpowszechniania na podstawie korespondencji.

Filtry

wszystkich: 4

  • Kategoria
  • Rok

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Czasopism

Rok 2020
Rok 2018
Rok 2017

wyświetlono 67 razy