Studia Religiologica - Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego - Czasopismo - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Studia Religiologica - Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego

ISSN:

0137-2432

eISSN:

2084-4077

Wydawca:

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dyscypliny:

  • Nauki o kulturze i religii (Dziedzina nauk humanistycznych)

Punkty Ministerialne: Pomoc

Punkty Ministerialne - aktualny rok
Rok Punkty Lista
Rok 2022 100 Lista ministerialna 2019
Punkty Ministerialne - lata ubiegłe
Rok Punkty Lista
2022 100 Lista ministerialna 2019
2021 100 Lista ministerialna 2019
2020 100 Lista ministerialna 2019
2019 100 Lista ministerialna 2019
2018 12 B
2017 12 B
2016 12 B
2015 12 B
2014 8 B
2013 8 B
2012 3 B
2011 3 B

Model czasopisma:

Open Access

Impact Factor:

brak danych

Polityka wydawnicza:

Licencja: CC BY-NC-ND 4.0
Licencja
Creative Commons: BY-NC-ND 4.0 otwiera się w nowej karcie
Informacja o polityce wydawniczej
http://www.ejournals.eu/Studia-Religiologica/menu/39/ otwiera się w nowej karcie
Informacja o warunkach samoarchiwizacji
http://www.ejournals.eu/Studia-Religiologica/menu/992/ otwiera się w nowej karcie
Czy czasopismo pozwala na samoarchiwizację
Tak - z ograniczeniami
Submitted Version Pomoc
nie
Accepted Version Pomoc
tak
Published Version Pomoc
tak
Miejsca samoarchiwizacji
poza serwisami komercyjnymi
repozytorium publikacji naukowych
strona pracodawcy (zgodnie z afiliacją)
strona domowa autora
Informacje o polityce dot. danych badawczych
brak danych
Embargo w miesiącach
brak embargo
Informacje dodatkowe
Przy udostępnianiu / rozpowszechnianiu należy podać źródło oryginału i DOI.
Autor może być poproszony o udostępnienie danych badawczych

Filtry

wszystkich: 1

  • Kategoria
  • Rok

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Czasopism

wyświetlono 152 razy