Akredytacja zagraniczna WEIA - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Akredytacja zagraniczna WEIA

Umiędzynarodowienie kształcenia oraz badań jest jednym z najważniejszych zadań Wydziału Elektrotechniki i Automatyki ujętym w Misji i Strategii WEiA. Kierunek Automatyka, Systemy Sterowania i Robotyka realizowany jest aktualnie w całości w języku polskim, co znacząco ogranicza możliwość jego umiędzynarodowienia. W najbliższym semestrze rozpoczną się prace nas opracowywaniem kilku przedmiotów w języku angielskim. W lutym tego roku podpisana zostanie umowa między WEiA a DHBW Stuttgart dotycząca wymiany pracowników naukowo-dydaktycznych oraz wymiany studenckiej. Współpraca ma dotyczyć kierunku Automatyka, Systemy Sterowania i Robotyka ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z bezpieczeństwem funkcjonalnym. WEiA zawarł umowę uniwersytetem z Chin DEZHOU UNIVERSITY, zawarł umowę Credit Transfer Agreement z Yancheng Institute of Technology i jest w trakcie podpisywania umowy z uniwersytetem Shandong Jianzhu University. Współpraca ma polegać na prowadzeniu studiów dla studentów z Chin oraz na wymianie pracowników naukowo-dydaktycznych. W najbliższym semestrze na WEiA kilku studentów z Tunezji rozpocznie studia w ramach programu Erasmus+. Działania władz wydziału zmierzają do zwiększenia umiędzynarodowienia kształcenia oraz zwiększenia oferty przedmiotów w języku angielskim. Pozyskanie międzynarodowego certyfikatu KAUT dla kierunku Automatyka, Systemy Sterowania i Robotyka zdecydowanie przyczyni się do wzmocnienia tych działań co przyniesie wymierne efekty.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
„Akredytacje zagraniczne”
Program finansujący:
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Instytucja:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)
Okres realizacji:
brak danych - brak danych
Kierownik projektu:
mgr inż. arch. Katarzyna Grzybkowska
Realizowany w:
Wydział Elektrotechniki i Automatyki
Typ zgłoszenia:
Fundusz Strukturalny
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 70 razy