Badania empiryczne wpływu czynników klimatycznych i materiałowych na przyrost liczby spękań niskotemperaturowych nawierzchni podatnych - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badania empiryczne wpływu czynników klimatycznych i materiałowych na przyrost liczby spękań niskotemperaturowych nawierzchni podatnych

Ze środków pozyskanych z programu planuję sfinansować w 2019 r. badania terenowe tych samych odcinków drogowych, które były badane w latach 2012-2014 r. w ramach programu badawczego dla GDDKiA. Wynikiem badań terenowych będzie przyrost liczby spękań niskotemperaturowych po kolejnych 4 latach eksploatacji nawierzchni, określony dla 80 odcinków pomiarowych. Pozyskane podczas badań terenowych dane pozwolą na realizację następujących celi działania badawczego: 1. Ocena wzrostu ryzyka powstawania spękań niskotemperaturowych nawierzchni w wyniku starzenia się nawierzchni i konkretnych warunków klimatycznych oraz porównanie nawierzchni z podbudowami AC i z AC WMS pod kątem ryzyka powstawania spękań niskotemperaturowych. 2. Stworzenie narzędzia do prognozowania liczby spękań niskotemperaturowych nawierzchni w kolejnych latach jej eksploatacji.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
MINIATURA
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Okres realizacji:
2020-03-07 - 2021-02-06
Kierownik projektu:
dr inż. Dawid Ryś
Realizowany w:
Katedra Inżynierii Drogowej i Transportowej
Wartość projektu:
49 500.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 1111 razy