Centrum Mistrzostwa Informatycznego - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Centrum Mistrzostwa Informatycznego

Celem projektów jest wsparcie rozwoju kompetencji nauczycieli w zakresie nauczania programowania. Grupa docelowa Nauczyciele szkół podstawowych, ponadpodstawowych, nauczyciele akademiccy, inne osoby dorosłe wykazujące predyspozycje do pracy oraz zainteresowanie pracą z wybitnie uzdolnioną młodzieżą Wykazujący uzdolnienia informatyczne uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, uczniowie liceów ogólnokształcących, techników, szkół branżowych I i II stopnia.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
CMI
Program finansujący:
Program Operacyjny Polska Cyfrowa
Instytucja:
Centrum Projektów Polska Cyfrowa
Porozumienie:
PCPC.03.02.00-00-0002/18-00 z dnia 2018-04-25
Okres realizacji:
2019-01-01 - 2023-12-31
Kierownik zespołu badawczego:
dr hab. inż. Jan Daciuk
Realizowany w:
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • Politechnika Łódzka (Polska)
  • Politechnika Warszawska (Polska)
  • Politechnika Wrocławska (Polska)
  • Akademia Górniczo-Hutnicza (Polska)
Wartość projektu:
49 855 551.15 PLN
Typ zgłoszenia:
Fundusz Strukturalny
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 193 razy