Chronoimpedancyjne monitorowanie procesu elektrochemicznego osadzania metali wykonywany metodą on-line - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Chronoimpedancyjne monitorowanie procesu elektrochemicznego osadzania metali wykonywany metodą on-line

Elektrochemiczne osadzanie metali z roztworów zawierających ich jony stanowi jedną z najstarszych i najbardziej efektywnych metod wykorzystywanych w celu modyfikacji powierzchni materiałów. Aktualny stan wiedzy dotyczący szczegółowego opisu poszczególnych etapów procesu elektrokrystalizacji (powstania pierwszej monowarstwy metalu na powierzchni materiału oraz kolejnych warstw) jest niewystarczający. Celem projektu jest stworzenie opisu fzykochemicznego procesu tworzenia pierwszej monowarstwy oraz kolejnych warstw metalu na powierzchni elektrody pracującej za pomocą jednoczesnych pomiarów impedancyjnometrycznych w warunkach chronoamperometrycznych oraz zmian masy układu, dających informację o grubości powstałej warstwy. Połączenie technik pomiarowych ukazuje nowatorskie podejście do procesu elektroosadzania i zapewnia kompleksową charakterystykę fizykochemiczną zjawiska. Pomiary impedancyjne zostaną wykonane za pomocą techniki dynamicznej elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej DEIS opracowanej przez profesora Kazimierza Darowickiego, natomiast zmiany masy układu będą rejestrowane przez elektrochemiczną nanowagę kwarcową EQCN. Pomiary z wykorzystaniem DEIS mają wiele zalet pozwalają na monitorowanie procesu w czasie jego trwania, z wykorzystaniem szerokiego spektrum częstotliwości z możliwością rejestrowania zmian zachodzących w układzie rzędy 1ms, pozwalają również określić zmiany rezystancji przeniesienia ładunku, pojemności podwójnej warstwy elektrycznej oraz współczynnika Warburga. Istnieje zatem możliwość dokładnego ustalenia charakterystyki zmian impedancji w funkcji czasu osadzania oraz możliwość korelacji wyników z grubością otrzymanej warstwy. Efektem końcowym projektu będzie zaprezentowanie szerszych aspektów teoretycznych związanych z elektrochemicznym osadzaniem metali na powierzchniach, m.in. poprzez przedstawienie kinetyki i dokładnego mechanizmu reakcji tworzenia pierwszej monowarstwy oraz kolejnych warstw metali na badanej powierzchni. Prace realizowane w ramach projektu zostaną również wykorzystane w pracy doktorskiej mgr inż. Mileny Lewińskiej.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
PRELUDIUM
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Porozumienie:
UMO-2014/13/N/ST4/03891 z dnia 2015-02-12
Okres realizacji:
2015-02-12 - 2015-12-03
Kierownik projektu:
prof. dr hab. inż. Kazimierz Darowicki
Realizowany w:
Katedra Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej
Wartość projektu:
149 890.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 153 razy