Czynniki wpływające na konkurencyjność zróżnicowanych funkcjonalnie bakterii nitryfikacyjnych AOB-NOB w układach ze skróconą ścieżką usuwania azotu - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Czynniki wpływające na konkurencyjność zróżnicowanych funkcjonalnie bakterii nitryfikacyjnych AOB-NOB w układach ze skróconą ścieżką usuwania azotu

Celem projektu jest zbadanie czynników wpływających na konkurencyjność zróżnicowanych funkcjonalnie bakterii nitryfikacyjnych AOB-NOB w układach ze skróconą ścieżką usuwania azotu. Badania pozwolą m. in. określić warunki konieczne przetrwania i rozwoju bakterii nitryfikacyjnych AOB-NOB oraz opracować technologię sterowania ukształtowaną biomasą w procesach oczyszczania ścieków ze skróconą ścieżką usuwania azotu. Wykonanie modelowania matematycznego i symulacji komputerowej będzie stanowić dodatkowy element weryfikacji przebiegu kinetyki procesów biochemicznych na podstawie badań doświadczalnych (przy zastosowaniu bioreaktora typu SBR i testów wsadowych z ang. Batch Test). Natomiast kalibracja i walidacja modelu wraz z prowadzonymi równolegle do testów technologicznych badaniami mikrobiologicznymi pozwoli na określenie optymalnych warunków pracy tak skonstruowanej biomasy zróżnicowanych funkcjonalnie bakterii nitryfikacyjnych w procesach oczyszczania ścieków metoda osadu czynnego. Znaczeniem realizacji projektu dla PG jest m.in. rozwój kariery naukowej i kompetencji badaczy uczestniczących w projekcie oraz możliwości publikacji wyników badań w recenzowanych czasopismach z listy A,B MNiSW w tym podczas krajowych i międzynarodowych konferencji.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
SONATA
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Porozumienie:
UMO-2017/26/D/ST8/00967 z dnia 2018-10-31
Okres realizacji:
2018-10-31 - 2022-10-30
Kierownik projektu:
dr hab. inż. Jakub Drewnowski
Realizowany w:
Katedra Inżynierii Sanitarnej
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

Filtry

wszystkich: 2

  • Kategoria

  • Rok

  • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Projektów

Rok 2022

Rok 2020

wyświetlono 353 razy