Dorobek zarządzania jakością a kontekst prawny projakościowego zarządzania w polskim szkolnictwie wyższym. Sprzeczność czy harmonia? - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Dorobek zarządzania jakością a kontekst prawny projakościowego zarządzania w polskim szkolnictwie wyższym. Sprzeczność czy harmonia?

Problem badawczy można sformułować za pomocą następującego pytania: Czy i w jak stopniu obecny polski system prawny regulujący kwestie zapewnienia/zarządzania jakością w instytucjach szkolnictwa wyższego wykorzystuje współczesny dorobek wiedzy o jakości oraz jakie działania mogą wesprzeć proces rzeczywistej skutecznej projakościowej reorientacji tych organizacji? Hipoteza badawcza: • Obecna postać systemu regulacji prawnych dotyczących zapewnienia/zarządzania jakością w polskim szkolnictwie wyższym nie jest zgodna z aktualnym dorobkiem w zakresie problematyki zarządzania opartego na kryterium jakości. Stan obecny nie sprzyja rzeczywistej, skutecznej projakościowej transformacji tych organizacji. Cele badawcze: • Określenie luk w regulacjach prawnych dotyczących jakości w polskim szkolnictwie wyższym w zakresie wykorzystania międzynarodowego dorobku współczesnej wiedzy o jakości ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki sektora usług publicznych. • Ustalenie wpływu wprowadzania tzw. wewnętrznych systemów zapewnienia jakości kształcenia na budowanie rzeczywistej kultury jakości w uczelni. • Określenie poziomu świadomości odpowiadających za jakość pracowników i przedstawicieli kierownictwa polskich uczelni wyższych w zakresie procesów projakościowej reorientacji tych organizacji w kontekście obowiązujących regulacji prawnych. • Określenie problemów i oczekiwań pracowników, w tym przedstawicieli kierownictwa, polskich uczelni wyższych w odniesieniu do procesów projakościowej reorientacji tych organizacji w kontekście obowiązujących regulacji prawnych. • Określenie problemów i oczekiwań pozostałych stron zainteresowanych w polskim systemie szkolnictwa wyższego, w tym w szczególności studentów, absolwentów i pracodawców, w zakresie procesów projakościowej reorientacji tego sektora, w kontekście obowiązujących regulacji prawnych.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
brak
Program finansujący:
OPUS
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Porozumienie:
2012/07/B/HS4/02929 z dnia 2013-07-04
Okres realizacji:
2013-07-04 - 2017-04-03
Kierownik projektu:
dr hab. inż. Piotr Grudowski
Realizowany w:
Katedra Nauk o Jakości
Wartość projektu:
297 950.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 103 razy