Dziedzinowo zorientowane usługi i zasoby infrastruktury PL-Grid dla wspomagania Polskiej Nauki w Europejskiej Przestrzeni Badawczej” – PLGrid Plus - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Dziedzinowo zorientowane usługi i zasoby infrastruktury PL-Grid dla wspomagania Polskiej Nauki w Europejskiej Przestrzeni Badawczej” – PLGrid Plus

Projekt ma na celu zwiększenie potencjału Polskiej Nauki poprzez dostarczenie zaawansowanych usług informatycznych dla zespołów naukowych w Polsce. Oferta usług stanowi istotne rozszerzenie budowanej od roku 2008 polskiej infrastruktury gridowej PL-Grid. Produktem projektu PLGrid Plus będą następujące inwestycje i usługi: • rozszerzona infrastruktura sprzętowa o moc obliczeniową 500Tflop i system przechowywania danych o 4500 TB; • oferta infrastruktury zostanie uzupełniona o nowe środowiska obliczeniowe i pakiety wspierające kolaboratywne realizacje e-Nauki, które są ważne aby zwiększyć konkurencyjność zespołów naukowych w Polsce; • zbudowane i wdrożone będą usługi i platformy domenowo orientowane, co ma zapewnić możliwość łatwiejszego i bezpośredniego wykorzystania infrastruktury przez nowych użytkowników, a przez to skrócić czas uzyskiwania i podniesie jakość wyników naukowych; • rozszerzenie oferty infrastruktury o nowe platformy, takie jak dostarczenie zwirtualizowanych serwerów (tzw. obliczenia chmurowe od ang. cloud computing) oraz nowoczesne oprogramowanie pośredniczące takie jak QosCosGrid oraz inne zgodne z rozwojem platform obliczeniowych w Europie i na świecie; • uruchomienie platformy eNauki, wspierającej wydajne standardy pracy w rozproszonych i interdyscyplinarnych zespołach badawczych; W rezultacie realizacji projektu i jego działań promocyjnych znacznie wzrośnie liczba zespołów wykorzystująca wspomniane usługi. Zakres wykorzystania będzie pełni ogólnokrajowy i będzie dotyczył wszystkich dziedzin naukowych, w których zidentyfikowana potrzeby związane z masowym przetwarzaniem danych. Poniżej wymieniono ważne cele jakościowe projektu , które przekładają się na wynik na naukowy wytwarzany przez użytkowników infrastruktury. • podniesienie standardu obsługi użytkowników naukowych w centrach KDM poprzez gwarancje zasobów i jakości usług; • umożliwienie integracji zasobów informatycznych z różnych krajów w zgodności z infrastrukturą europejską, co oznacza możliwość bezpośredniego uczestniczenia polskich naukowców w projektach międzynarodowych;

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
PLGrid Plus
Program finansujący:
Innowacyjna Gospodarka
Porozumienie:
- POIG.02.03.00-00-096/10 z dnia 2011-10-12
Okres realizacji:
2011-10-12 - 2015-03-31
Kierownik projektu:
mgr inż. Rafał Tylman
Realizowany w:
Centrum Informat. Trójmiejskiej Akadem.Sieci Komputerowej
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • AGH-ACK Cyfronet w Krakowie (Polska)
  • Uniwersytet Warszawski - ICMMiK (Polska)
  • IChB PAN - PCSS Poznan (Polska)
  • Politechnika Wrocławska - WCSS (Polska)
Wartość projektu:
80 522 341.32 PLN
Typ zgłoszenia:
Fundusz Strukturalny
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 46 razy