Epigenetyczne podstawy regeneracji ssaków: badanie profilu metylacji DNA myszy MRL - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Epigenetyczne podstawy regeneracji ssaków: badanie profilu metylacji DNA myszy MRL

Celem projektu jest zbadanie roli regulacji epigenetycznej w fenomenie regeneracyjnym myszy MRL. Proponowane badania mają odpowiedzieć na pytanie czy zdolności regeneracyjne myszy MRL są powiązane z pewnym szczególnym wzorem metylacji DNA, a także umożliwić identyfikację genów odgrywających istotną rolę w regeneracji. Istotne przesłanki wskazują, że potencjał regeneracyjny ssaków jest znacznie większy niż mogłyby wskazywać obserwowane ograniczenia regeneracji, a kluczową rolę odgrywa tu regulacja epigenetyczna. Po pierwsze, wiadomo, że cały organizm rozwija się z pojedynczej komórki, zygoty, zatem informacja genetyczna zawarta w genomie jest wystarczająca do określenia struktury i funkcji wszystkich tkanek i narządów. Wiadomo też, że wraz z rozwojem zarodka następuje epigenetyczne wyciszenie różnych genów, co umożliwia rozwój organizmu oraz różnicowanie komórek i tkanek, ale kosztem plastyczności, czyli możliwości regeneracyjnych Dobrze znane jest również znaczenie regulacji epigenetycznej dla właściwości komórek macierzystych Nie zbadano jaka jest rola epigenetycznej regulacji w fenomenie regeneracji MRL. Poza silnymi przesłankami natury ogólnej wspomnianymi wyżej, dodatkowym wskazaniem do podjęcia takich badań jest bardzo intrygujące zjawisko neotenii, czyli zachowanie pewnych cech embrionalnych u osobnika dorosłego zaobserwowane u myszy MRL. Wprawdzie regeneracja u myszy MRL nie ma tak spektakularnego charakteru jak u płazów ogoniastych, jest to jednak bardzo dogodny i atrakcyjny model do badań nad regeneracją ze względu na ogromne podobieństwo genetyczne, biochemiczne, i mimo różnic wielkości, anatomiczne myszy i człowieka. Planowane badania związków regulacji epigenetycznej z regeneracją mają objąć badanie statusu metylacyjnego i ekspresyjnego wszystkich genów myszy MRL i myszy kontrolnej w kilku wybranych tkankach przy użyciu mikroszeregów metylacyjnych. Po zestawieniu wyników badań statusu metylacyjnego i ekspresyjnego wyselekcjonowane zostaną geny wykazujące najwyższe różnice w poziomie metylacji i transksrypcji. Ustalenie roli regulacji epigenetycznej (metylacji CpG), w fenomenie regeneracyjnym myszy MRL będzie miało w pierwszym rzędzie ogromne znaczenie poznawcze. Jednak ustalenie molekularnego podłoża zdolności regeneracyjnych ssaków może być niezmiernie pomocne w rozwoju nowych terapii regeneracyjnych.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
EPI-REG
Program finansujący:
OPUS
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Porozumienie:
UMO-2011/01/B/NZ2/05352 z dnia 2011-12-27
Okres realizacji:
2011-12-27 - 2015-12-26
Kierownik projektu:
prof. dr hab. inż. Paweł Sachadyn
Realizowany w:
Wydział Chemiczny
Wartość projektu:
455 000.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 166 razy