Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy - Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy - Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni

Projekt międzynarodowy, edukacyjny skierowany do studentów i pracowników PG oraz studentów i pracowników uczelni partnerskich z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. Celem strategicznym projektu jest przyczynianie się do zmniejszenia różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz do wzmocnienia stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Norwegią, Islandią i Liechtensteinem w obszarze edukacji. Celem szczegółowym jest zwiększenie mobilności studentów i pracowników uczelni wyższych pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami, rozszerzenie oraz pogłębienie współpracy instytucjonalnej i partnerstw pomiędzy instytucjami działającymi w sferze edukacji w Polsce oraz na obszarze Państw-Darczyńców. Projekt pod względem merytorycznym zbliżony jest do projektu Erasmus Plus. Różni się przede wszystkim źródłem finansowania. Dzięki wyższym stypendiom oferowanym w projekcie możliwa jest realizacja większej liczby wyjazdów do Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. Przyczynia się to m.in. do promocji PG na arenie międzynarodowej i internacjonalizacji uczelni.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
FSS
Program finansujący:
Mechanizm Finansowy EOG i NMF
Instytucja:
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Okres realizacji:
brak danych - brak danych
Kierownik projektu:
mgr Katarzyna Doerffer
Realizowany w:
Dział Międzynarodowej Współpracy Akademickiej
Typ zgłoszenia:
Międzynarodowy Program Edukacyjny
Pochodzenie:
Projekt zagraniczny/międzynarodowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 38 razy