Generation BALT:Linking maritime education with the changing job market for a new generation of Baltic Sea experts - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Generation BALT:Linking maritime education with the changing job market for a new generation of Baltic Sea experts

W ostatnich latach wiele tradycyjnych sektorów gospodarki morskiej ulega znacznej transformacji. Powstaje też wiele nowych dziedzin. Do najintensywniej rozwijających się należy bezpieczeństwo morskie, zarządzanie portami, akwakultura, turystyka morska, ochrona środowiska morskiego, pozyskiwanie energii z morza oraz ocena i przeciwdziałanie skutkom zmian klimatu. W rejonie Południowego Bałtyku istnieje szeroka oferta kształcenia w dziedzinach związanych z morzem, lecz, niestety, jest ona niedostosowana do obecnych wyzwań stawianych przez szybki rozwój tych dziedzin. Prowadzi to, z jednej strony, do problemów absolwentów uczelni ze znalezieniem pracy, a z drugiej strony, do problemów potencjalnych pracodawców ze znalezieniem odpowiednio wykwalifikowanych pracowników. Celem proponowanego projektu jest kooperacja pomiędzy uczelniami z obszaru Południowego Bałtyku w celu identyfikacji potrzeb rynku oraz uzupełnienia programów nauczania w taki sposób, aby przygotować absolwentów do podjęcia pracy w zmieniającym się sektorze morskim. Realizacja tego celu nastąpi poprzez: 1. przeprowadzenie kompleksowej analizy obecnej oferty rynku pracy oraz oferty edukacyjnej na kierunkach związanych z morzem w poszczególnych krajach oraz w całym regionie wykorzystanie wyników tej analizy w celu zmodyfikowania/uzupełnienia oferty edukacyjnej i lepszego jej dostosowania do potrzeb rynku (przygotowanie sylabusów kursów uzupełniających, szkół letnich itp.) 2. przeprowadzenie pilotażowych kursów w ostatnim roku trwania projektu oraz analizy wyników. Sukces projektu skutkować będzie opracowaniem programów nauczania na WOiO PG bardziej odpowiadającym na potrzeby rynku i uruchomieniem dwusemestralnych pilotowych studiów podyplomowych.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
Generation Balt
Program finansujący:
Europejska Wspólnota Terytorialna
Porozumienie:
WTPB.01.02.00-56-014/10-00 z dnia 2011-08-25
Okres realizacji:
2011-07-11 - 2014-10-31
Kierownik zespołu badawczego:
prof. dr hab. inż. Janusz Kozak
Realizowany w:
Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • Klaipeda University (Litwa)
  • Gdynia University of Business and Administration (Polska)
  • Klaipeda Science and Technology Park (Litwa)
  • University of Szczecin (Polska)
  • Linnaeus University (Szwecja)
  • University of Rostock (Niemcy)
  • Polish Chamber of Maritime Commerce (Polska)
Wartość projektu:
2 001 918.33 EUR
Typ zgłoszenia:
Fundusz Strukturalny
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 99 razy