Grupowe wdrażanie elementów koncepcji Six Sigma w małych i średnich przedsiębiorstwach regionu pomorskiego - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Grupowe wdrażanie elementów koncepcji Six Sigma w małych i średnich przedsiębiorstwach regionu pomorskiego

Głównymi celami naukowymi projektu będą: a. Identyfikacja najważniejszych problemów i potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw (skrót: MŚP) produkcyjnych regionu pomorskiego dotyczących identyfikacji, nadzorowania oraz redukcji zmienności w procesach wytwarzania. b. Ustalenie zakresu i sposobu wdrażania strategii Six Sigma w MŚP. c. Określenie kryteriów dotyczących oceny skuteczności i efektywności wdrożenia kluczowych elementów Six Sigma w MSP d. Ustalenie wpływu wdrożenia strategii Six Sigma w MŚP na poziom zdolności jakościowej wybranych procesów technologicznych i wyniki ekonomiczne przedsiębiorstw Zasadniczym celem utylitarnym projektu jest opracowanie w formie poradnikowej i weryfikacja wstępnie zarysowanej na bazie kilku wdrożeń metodyki grupowego wdrażania Six Sigma, przystosowanej do potrzeb sektora MŚP produkcyjnych (zatrudniających do 250 pracowników). Metodyka ta obejmie moduły dotyczące projektowania, wdrażania oraz diagnozowania efektów grupowego wprowadzenia koncepcji Six Sigma. Realizacja projektu będzie obejmowała trzy zasadnicze grupy działań: I Badanie małych i średnich przedsiębiorstw Przygotowanie, dystrybucja i analiza wyników kwestionariuszy badawczych, w celu rozpoznania problemów małych i średnich firm w zakresie występowania zmienności w procesach wytwarzania i poziomu, związanych z tym strat. Badanie dostępności i struktury danych statystycznych. Określenie potrzeb szkoleniowych. II Opracowywanie metodyki i wytycznych jej wdrażania Opracowanie oryginalnej, metodyki projektowania, grupowego wdrażania i oceny efektów stosowania odpowiednich elementów koncepcji Six Sigma w MŚP. III Rozpowszechnianie wyników Strategia rozpowszechniania obejmować będzie: stałą informację zwrotną związaną z badaniami określonymi w p. I, dla organizacji wspierających poprawę konkurencyjności polskich małych firm, opracowanie metodyki w postaci poradnikowej gotowej do opublikowania, publikacje w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz na konferencjach krajowych (w tym głównie na cyklicznej konferencji Inżynieria Jakości organizowanej cyklicznie przez zespół badawczy).

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
brak
Program finansujący:
GRANT MNiSW
Instytucja:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)
Okres realizacji:
brak danych - brak danych
Kierownik projektu:
dr hab. inż. Piotr Grudowski
Realizowany w:
Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 92 razy