Identyfikacja, oczyszczanie i badanie właściwości bakteriocyn o aktywności gronkowcobójczej - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Identyfikacja, oczyszczanie i badanie właściwości bakteriocyn o aktywności gronkowcobójczej

Głównym celem badań prowadzonych w ramach studium doktoranckiego jest poszukiwanie nowych substancji, które mogą być przydatne w walce z infekcjami pochodzenia gronkowcowego. Celem badań jest sprawdzenie aktywności przeciwgronkowcowej szerokiej gamy związków pochodzenia bakteryjnego (bakteriocyny; hydrolazy peptydoglikanu) oraz roślinnego (olejki eteryczne). Dodatkowym aspektem są również dalsze badania nad poznaną już bakteriocyną – lizostafyną. Ważne będzie też określenie wzajemnych relacji pomiędzy badanymi peptydami przeciwbakteryjnymi a olejkami eterycznymi. Celem tego etapu jest znalezienie takich olejków, które wykażą synergistyczne działanie z bakteriocynami, a w szczególności z lizostafyną. Mogłoby to skutkować zwiększeniem aktywności lizostafyny względem gronkowców koagulazo ujemnych (CoNS) takich jak, np. Staphylococcus epidermidis (lizostafyna wykazuje aktywność względem tego rodzaju bakterii, ale znacząco niższą niż względem szczepów z rodzaju Staphylococcus aureus). Wyniki prowadzonych badań zostaną wykorzystane w pracy doktorskiej autora projektu. W przypadku izolacji peptydu o interesujących właściwościach planuje się przygotowanie publikacji w zakresie mikrobiologii (planowane są przynajmniej dwie publikacje w czasopismach z listy filadelfijskiej). Brany pod uwagę jest także udział w konferencjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
ETIUDA
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Porozumienie:
z dnia 2014-09-08
Okres realizacji:
2014-10-01 - 2015-09-30
Kierownik projektu:
Magdalena Zalewska
Realizowany w:
Katedra Technologii Leków i Biochemii
Wartość projektu:
71 270.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 94 razy