Inkubator Innowacyjności+ - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Inkubator Innowacyjności+

Celem projektu jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie komercjalizacji. Realizacja programu powinna przyczynić się do promocji osiągnięć naukowych wypracowanych na PG oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
Inkubator Innowacyjności+
Program finansujący:
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Instytucja:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)
Porozumienie:
z dnia 2017-03-29
Okres realizacji:
2017-02-08 - 2019-01-31
Kierownik projektu:
mgr inż. Jerzy Buszke
Członkowie zespołu:
Realizowany w:
Centrum Transferu Technologii
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • Gdański Uniwersytet Medyczny (Polska)
  • Uniwersytet Gdański (Polska)
  • Excento Sp. z o.o. (Polska)
Wartość projektu:
3 750 000.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Fundusz Strukturalny
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 170 razy