Inkubator Innowacyjności 4.0 - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Inkubator Innowacyjności 4.0

Celem programu Inkubator Innowacyjności 4.0 jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie komercjalizacji. Realizacja programu przyczyni się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.

Program Inkubator Innowacyjności 4.0 finansowany jest ze środków europejskich w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
Inkubator Innowacyjności 4.0
Program finansujący:
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Instytucja:
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Porozumienie:
MNiSW/2020/324/DIR z dnia 2020-09-28
Okres realizacji:
2020-09-01 - 2022-12-31
Kierownik zespołu badawczego:
mgr inż. Damian Kuźniewski
Członkowie zespołu:
Realizowany w:
Politechnika Gdańska
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • Excento sp. z o.o. (Polska)
Wartość projektu:
2 200 000.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Fundusz Strukturalny
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Brak weryfikacji

wyświetlono 17 razy