Inteligentne mikro łożyska - aspekty tribologiczne - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Inteligentne mikro łożyska - aspekty tribologiczne

Niniejszy wniosek ma na celu stworzenie sieci naukowo-badawczej i przeprowadzenie wspólnych badań w zakresietribologicznych aspektów mikro-łożysk (stożkowych, sferycznych, cylindrycznych, parabolicznych i hiperbolicznych), ich powierzchnie, a także sterowaniem . W ramach projektu przewidywane są badania laboratoryjne, publikacje i działania wspierające, w tym seminaria, wykłady, prezentacje przez wymiany kadry naukowo-badawczej między partnerami z UE i OTC. Mikro-łożyska są dziś stosowane w różnych dziedzinach: bioinżynierii i biotechnologii, przemysłowych mikroelementach i mikroukładach (MEMS), mikrosilnikach (ME), systemach sterowania i siłownikach oraz wielu innych. Niektóre przykłady to Dysk twardy (HDD), sztuczne serca, urządzenia wykonawcze dla telekomunikacji, precyzyjne systemy pozycjonowania itp. Ponadto istnieje wiele analogii między łożyskami biologicznymi (na przykład kolanami) a mikro łożyskami w ich zachowaniu hydrodynamicznym, procesach smarowania i aspektach tribologicznych. Rozwój nanonauki i zastosowanie nanotechnologii umożliwiło lepsze i głębsze zrozumienie tych właściwości. Jednak wciąż istnieje wiele pytań bez odpowiedzi dotyczących zachowania i właściwości powierzchni stykowych. Istotny jest regulacja tych cech za pomocą metod aktywnych sterowania. Badania i współpracy naukowo-badawcze w ramach ImBeing mają doprowadzić do określenia zachowania mikrołożysk w stanach niesutalonych z uwzględnieniem właściwości materiału, powłoki, powierzchnie styku i parametry trybologiczne, w tym siły tarcia i parametry smarowania. Z jednej strony istnieje wiele podobieństw między łożyskami biologicznymi i mikro łożyskami, a z drugiej strony rozwiązania dla danych problemów można znaleźć tylko poprzez działania multidyscyplinarnej grupy badawczej. W ramach proponowanych działań ImBeing integruje partnerów uczestniczących, umożliwiając im podniesienie poziomu i wymiany wiedzy. W efekcie tych działań będzie ustanowiona długoterminowa współpraca między partnerami. Program prac w ramach ImBeing obejmuje wymiany kadry badawczej między partnerami z krajów UE i OTC łącznie na 168 miesięcy (87 MM przyjmowania naukowców przez partnerów UE i 81 MM przyjmowania naukowców przez partnera OTC) oraz 3 wspólne seminaria i warsztaty, a także końcowe prezentacje dla każdego okresu wymiany. W projekcie bierze udział 32 naukowców (zarówno początkujących, jak i doświadczonych badaczy).

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
ImBeing
Program finansujący:
7 PROGRAM RAMOWY UE
Instytucja:
Komisja Europejska
Okres realizacji:
2014-01-02 - 2017-01-01
Kierownik projektu:
dr inż. Mohammad Hossein Ghaemi
Członkowie zespołu:
Realizowany w:
Katedra Automatyki i Energetyki
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • Koszalin University of Technology (Polska)
  • Institute of Product Development from Karlsruhe (Niemcy)
  • A.V. Luikov Heat and Mass Transfer Institute of the National Academy of Sciences of Belarus (Białoruś)
  • Gdynia Maritime University (Polska)
  • Kharkov Institute of Physics and Technology (Ukraina)
Typ zgłoszenia:
Międzynarodowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt zagraniczny/międzynarodowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 68 razy