Inteligentne mikro łożyska - aspekty tribologiczne - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Inteligentne mikro łożyska - aspekty tribologiczne

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
ImBeing
Finansowanie projektu:
7 PROGRAM RAMOWY UE
Porozumienie:
Okres realizacji:
2014-01-02 - 2017-01-01
Członkowie zespołu:
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • Koszalin University of Technology (Polska)
  • Institute of Product Development from Karlsruhe (Niemcy)
  • A.V. Luikov Heat and Mass Transfer Institute of the National Academy of Sciences of Belarus (Białoruś)
  • Gdynia Maritime University (Polska)
  • Kharkov Institute of Physics and Technology (Ukraina)
Wartość projektu:
Typ zgłoszenia:
Międzynarodowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt zagraniczny/międzynarodowy

wyświetlono 12 razy