Inteligentne mikro łożyska - aspekty tribologiczne - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Inteligentne mikro łożyska - aspekty tribologiczne

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
ImBeing
Finansowanie projektu:
7 PROGRAM RAMOWY UE
Porozumienie:
Okres realizacji:
2014-01-02 - 2017-01-01
Kierownik projektu:
Członkowie zespołu:
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • Koszalin University of Technology ()
  • Institute of Product Development from Karlsruhe ()
  • A.V. Luikov Heat and Mass Transfer Institute of the National Academy of Sciences of Belarus ()
  • Gdynia Maritime University ()
  • Kharkov Institute of Physics and Technology ()
Wartość projektu:
Typ zgłoszenia:
Międzynarodowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt zagraniczny/międzynarodowy

wyświetlono 10 razy