Klaster Usług Środowiskowych, Technologii Pozyskiwania Biogazu i Substancji Odżywczych - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Klaster Usług Środowiskowych, Technologii Pozyskiwania Biogazu i Substancji Odżywczych

Politechnika Gdańska we współpracy z instytucjami z krajów basenu Morza Bałtyckiego, tj. Niemiec, Dani, Szwecji i Litwy planuje realizację projektu, którego głównym celem będzie promowanie wykorzystania najnowocześniejszych technologii fermentacji beztlenowej odpadów rolniczych i flory morskiej do redukcji ilości substancji odżywczych w Morzu Bałtyckim. Projekt ten weźmie udział w konkursie grantowym Interreg South Baltic Programme 2014-2020. Zakłada się, że stworzenie kompleksowej bazy informacyjnej na temat najnowszych osiągnięć i rezultatów oraz wymiana doświadczeń krajów zaangażowanych w poprawę stanu akwenu skutkować będzie w niedalekiej przyszłości wdrożeniami „zielonych technologii” w obszarach nadmorskich.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
COASTAL Biogas
Program finansujący:
Europejska Współpraca Terytorialna i Europejski Instrument Sąsiedztwa
Instytucja:
Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Południowy Bałtyk
Porozumienie:
STHB.02.02.00-DE-0129/17-00 z dnia 2018-09-26
Okres realizacji:
2018-07-01 - 2021-06-30
Kierownik projektu:
dr inż. Robert Aranowski
Realizowany w:
Wydział Chemiczny
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • Rostock University (Niemcy)
  • Baltic Energy Innovation Centre (Szwecja)
  • Lithuanian Energy Institute (Litwa)
  • Roskilde University (Dania)
  • Agency for Renewable Resources? (Niemcy)
  • Koszalin University of Technology (Polska)
Wartość projektu:
1 575 378.47 EUR
Typ zgłoszenia:
Fundusz Strukturalny
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 146 razy