Kształcenie zamawiane na wybranych kierunkach studiów, realizowanych na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kształcenie zamawiane na wybranych kierunkach studiów, realizowanych na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej

Celem projektu jest realizacja kształcenia zamawianego na kierunkach: Biotechnologia, Technologie Ochrony Środowiska i Environmnetal Protection and Management. Programem stypendialnym zostanie objęta grupa 60 studentów. Dla tych studentów zostanie wdrożony program zajęc wyrównawczych z matematyki i fizyki na I roku studiów oraz dodatkowe formy działalności dydaktycznej: przygotowanie skryptów, zajęć w wersji multimedialnej, staże, praktyki i wycieczki technologiczne.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
Kapitał Ludzki
Instytucja:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)
Porozumienie:
UDA.POKL.04.01.02-00-033/09-00 z dnia 2009-12-15
Okres realizacji:
2009-09-01 - 2014-08-30
Kierownik projektu:
prof. dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska
Realizowany w:
Katedra Aparatury i Maszynoznawstwa Chemicznego
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • brak
Wartość projektu:
4 092 282.50 PLN
Typ zgłoszenia:
Fundusz Strukturalny
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 61 razy