Laboratorium PRACE 2: Współpraca w zakresie zaawansowanych obliczeń w Europie - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Laboratorium PRACE 2: Współpraca w zakresie zaawansowanych obliczeń w Europie

Inicjatywa PRACE-Lab znajduje się na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktur Badawczych, liście będącej odpowiednikiem Europejskiego Forum Strategii ds. Infrastruktur Badawczych (ESFRI), zaklasyfikowana w grupie 7 (Rozwój inteligentnych systemów i infrastruktury). Jej odpowiednik w wersji europejskiej – PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe) znajduje się również w aktualnej edycji mapy drogowej ESFRI. Głównym celem projektu PRACE-Lab2, kontynuacji już realizowanego projektu PRACE-Lab, jest dalsze dostarczenie zaawansowanych usług obliczeniowych HPC (High Performance Computing), w tym szczególnie skupionych wokół tematyki sztucznej inteligencji/uczenia maszynowego, przetwarzania dużych zbiorów danych (Big Data) oraz cyberbezpieczeństwa, dla środowiska naukowego w Polsce oraz Europie, jak również umożliwienie obliczeń w zakresie badań przemysłowych. Realizacja projektu planowana na lata 2020-2023 obejmować będzie następujące etapy: * Opracowanie architektury systemu oraz przygotowanie usług sztucznej inteligencji/uczenia maszynowego oraz przetwarzania dużych zbiorów danych (Big Data) na planowanej infrastrukturze (2020-2021), * Integracja i wdrożenie zaimplementowanych usług wraz z przeprowadzeniem testów systemowych (2022-2023), * Testowanie oraz eksploatacja platformy PRACE-Lab2 (2023).

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
PRACE-LAB 2
Program finansujący:
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Instytucja:
Ośrodek Przetwarzania Informacji
Porozumienie:
POIR.04.02.00-00-C003/19-00 z dnia 2019-12-30
Okres realizacji:
2020-07-01 - 2023-12-31
Kierownik zespołu badawczego:
dr hab. inż. Jerzy Proficz
Realizowany w:
Centrum Informat. Trójmiejskiej Akadem.Sieci Komputerowej
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • Politechnika Wrocławska (Polska)
  • Uniwersytete Warszawski - Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (Polska)
  • Akademickie Centrum Komputerowym Cyfronet AGH (Polska)
  • Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, Poznańskiem Centrum Superkomputerowo – Sieciowym (Polska)
  • Narodowe Centrum Badań Jądrowych (Polska)
Wartość projektu:
218 770 938.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Fundusz Strukturalny
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 1266 razy