Logistyka i technologie monitoringu oraz sposoby ochrony środowiska przed rozpoczęciem prac, w trakcie wiercenia, w procesach szczelinowania hydraulicznego oraz na etapie eksploatacji, w tym monitoringu wód podziemnych, powietrza, hałasu, gleby, emisji - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Logistyka i technologie monitoringu oraz sposoby ochrony środowiska przed rozpoczęciem prac, w trakcie wiercenia, w procesach szczelinowania hydraulicznego oraz na etapie eksploatacji, w tym monitoringu wód podziemnych, powietrza, hałasu, gleby, emisji

Trójpoziomowy system monitoringu środowiska. Pierwszy poziom to pomiary wykonywane na miejscu przez zainstalowane na stałe bezobsługowe urządzenia pomiarowe, mierzące wybrane wielkości wskaźnikowe. Drugi poziom to mobilne laboratorium, które umozliwia przeprowadzenie bedań in-situ o wyższej dokładności. Trzeci poziom to laboratoria akredytowane. Wszystkie wartości pomiarów będą przechowywane w centralnycm repozytorium danych. System będzie elastyczny i będzie pozwalał na konfigurację spektrum pomiarów wynikającego z potrzeb użytkownika. W projekcie koncentracja działań zostanie skierowna na potencjalne zagrożenia środowiska specyficzne dla poszukiwania i eksploatacji gazu z łupków. System będzie służył do monitorowania wód podziemnych i powierzchniowych, powietrza i gleby. Szczególna uwaga zostanie poświęcona migracji metanu do warstwy przypowierzchniowej, zanieczyszczeniu wód metanem oraz chemikaliami wykorzystywanymi do wiercenia i szczelinowania, emisji metanu z powierzchni zbiornika na płyn powrotny, ekotoksyczności i radioaktywności płynu powrotnego, hałasowi i emisji zanieczyszczeń gazowych do atmosfery.Projekt realizowany jest w Konsorcjum: 1. PGNiG S.A. Warszawa - Lider projektu 2. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 3. Instytut Nafty i Gazu Kraków 4. Politechnika Warszawska 5. Politechnika Gdańska

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
ZSM
Program finansujący:
Polski Gaz Łupkowy BLUE GAS
Porozumienie:
BG1/ZSM/13 z dnia 2013-11-14
Okres realizacji:
2013-10-01 - 2016-09-30
Kierownik zespołu badawczego:
dr Mirosław Męcik
Realizowany w:
Wydział Chemiczny
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.;Politechnika Warszawska; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Instytut Nafty i Gazu (Polska)
Wartość projektu:
7 000 000.00
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 118 razy