Mechanizm tworzenia biofilmu przez uropatogenne bakterie E. coli produkujące fimbrialną adhezynę Dr - badania zmian proteomu i metabolomu w warunkach hodowli statycznej i dynamicznej - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Mechanizm tworzenia biofilmu przez uropatogenne bakterie E. coli produkujące fimbrialną adhezynę Dr - badania zmian proteomu i metabolomu w warunkach hodowli statycznej i dynamicznej

Zakażenia dróg moczowych (ZUM) są jednymi z najczęstszych w populacji ludzkiej. Rocznie dotykają one 150 mln ludzi na całej ziemi generując bardzo wysokie koszty leczenia. Ponad 50% kobiet przynajmniej raz w życiu doświadcza ZUM, 30% z nich to infekcje nawracające. 80-90% przypadków ZUM powodowana jest przez uropatogenne szczepy Escherichia coli (UPEC, ang. uropathogenic E. coli). Badania pokazują, że zdolność do tworzenia biofilmu występuje u ponad 60% izolatów klinicznych UPEC i jest bardzo istotnym czynnikiem wirulencji. Jednym z szczepów UPEC nad którym badania trwają od lat 80 minionego wieku jest UPEC IH11128 wywołujący m.in. zapalenie pęcherza u dzieci oraz odmiedniczkowe zapalenie nerek u kobiet w ciąży. Cechą charakterystyczną tego szczepu jest zdolność do produkcji struktur adhezyjnych w postaci powierzchniowych fimbrii Dr. Dzięki tym strukturom bakterie specyficznie rozpoznają białka receptorowe na powierzchni nabłonka pęcherza moczowego i mogą wywoływać infekcje układu moczowego. Ze względu na rolę biologiczną głównego białka receptorowego, jego stężenie jest fizjologicznie podwyższone u kobiet ciężarnych. To powoduje, że ta grupa jest w szczególności narażona na infekcje szczepami UPEC produkującymi fimbrie Dr. Celem niniejszego projektu jest poznanie struktury oraz mechanizmu formowania biofilmu przez szczep UPEC IH11128. Planuje się wykorzystać zaawansowane metody badawcze takie jak: immunofluorescencja, mikroskopia konfokalna, czy też spektrometria masowa w odniesieniu do metabolomu i proteomu bakteryjnego. Badania te pozwolą na śledzenie zmian w strukturze rozwijającego się biofilmu i towarzyszące temu zmiany metabolizmu komórek bakteryjnych. Z punktu widzenia naukowego szczególnie istotna jest odpowiedź na pytanie czy i w jaki sposób zdolność do produkcji fimbrii Dr predysponuje bakterie do tworzenia biofilmu. Łącznie z wynikami wcześniejszych badań, dane pochodzące z proponowanego projektu, pozwolą na zbudowanie pełniejszego modelu patogenezy ZUM, powodowanych przez szczep UPEC IH11128. Model ten w przyszłości pozwoli na racjonalne projektowanie nowych skutecznych leków skierowanych przeciwko uropatogennym szczepom E. coli, tak istotnych w dobie obserwowanej w świecie bakterii lawinowo narastającej oporności na antybiotyki.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
OPUS21
Program finansujący:
OPUS
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Okres realizacji:
brak danych - brak danych
Kierownik projektu:
dr hab. inż. Rafał Piątek
Realizowany w:
Sekcja Finansowa Wydz. Chemiczny
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • Gdański Uniwersytet Medyczny (Polska)
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 32 razy